New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

15. 04. 2024

Postage Stamp:
Nature protection: Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica)

Nature protection: Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica)
Date of Issue: 16. 07. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 4 Sk
Postage stamp dimensions: 23 x 40 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 3
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 5860000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to the precious four-legged mammals of our mountains and forests depicting the Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica).


Text motifs: KAMZÍK VRCHOVSKÝ TATRANSKÝ / Rupicapra rupicapra / tatrica

Pictorial motifs: Kamzík vrchovský tatranský, tatranské končiare.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Vladimír Machaj. Rytiny známok podľa líniových rozkresieb Martina Činovského vytvorili Rudolf Cigánik, Martin Činovský a František Horniak.


Thematic description and context:

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) - vysokohorský živočích, vzácny poddruh (rasa), v Červenej knihe je zaradený ako endemická forma s veľmi malým areálom rozšírenia (Vysoké a Nízke Tatry). Populácia má celkove asi 600 jedincov. treba ho pokladať za ohrozený druh, je chránený zákonom. Je významným predstaviteľom pôvodnej fauny SR. Má nezastupiteľné miesto vo vysokohorskej faune ako jediný veľký bylinožravec. Obýva alpínske a subalpínske lúky v členitom vysokohorskom teréne. Žije mimo súvislý vysoký les a porasty kosodreviny, vyhýba sa aj nečleneným strmým skalným stenám a ostrohranným skalným sutinám. Medzi prirodzených nepriateľov kamzíkov patrí rys a orol skalný, ktorý útočí na kamzíčatá. Na udržanie čistoty rasy treba zabrániť kríženie s nominátnou rasou introdukovanou v minulých desaťročiach do Veľkej Fatry a Slovenského raja. Pre tatranské kamzíky nebezpečenstvom je rozširujúci sa turizmus a horské lyžovanie.


Author (source) of the description: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists