Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Poštová známka:
Ochrana prírody: Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)

Ochrana prírody: Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)
Deň vydania: 16. 07. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 5860000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná vzácnym štvornohým cicavcom z našich hôr a lesov s vyobrazením kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica).


Textový motív: KAMZÍK VRCHOVSKÝ TATRANSKÝ / Rupicapra rupicapra / tatrica

Obrazový motív: Kamzík vrchovský tatranský, tatranské končiare.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Vladimír Machaj. Rytiny známok podľa líniových rozkresieb Martina Činovského vytvorili Rudolf Cigánik, Martin Činovský a František Horniak.


Tematický popis a súvislosti:

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) - vysokohorský živočích, vzácny poddruh (rasa), v Červenej knihe je zaradený ako endemická forma s veľmi malým areálom rozšírenia (Vysoké a Nízke Tatry). Populácia má celkove asi 600 jedincov. treba ho pokladať za ohrozený druh, je chránený zákonom. Je významným predstaviteľom pôvodnej fauny SR. Má nezastupiteľné miesto vo vysokohorskej faune ako jediný veľký bylinožravec. Obýva alpínske a subalpínske lúky v členitom vysokohorskom teréne. Žije mimo súvislý vysoký les a porasty kosodreviny, vyhýba sa aj nečleneným strmým skalným stenám a ostrohranným skalným sutinám. Medzi prirodzených nepriateľov kamzíkov patrí rys a orol skalný, ktorý útočí na kamzíčatá. Na udržanie čistoty rasy treba zabrániť kríženie s nominátnou rasou introdukovanou v minulých desaťročiach do Veľkej Fatry a Slovenského raja. Pre tatranské kamzíky nebezpečenstvom je rozširujúci sa turizmus a horské lyžovanie.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov