Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Poštová známka:
Ochrana prírody: Hrab obyčajný (Carpinus betulus) (spoločné vydanie s Českou republikou)

Ochrana prírody: Hrab obyčajný (Carpinus betulus) (spoločné vydanie s Českou republikou)
Deň vydania: 14. 05. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2045000

Poštová známka z emisného radu Ochrana prírody s vyobrazením hrabu obyčajného (Carpinus betulus).


Textový motív: Hrab obyčajný, Chránime prírodu

Obrazový motív: Celý strom hrabu obyčajného, listy a plody.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Katarína Ševellová-Šuteková

Rytina známky: Miloš Ondráček

Tematický popis a súvislosti:

Hrab obyčajný je lesný listnatý strom nížin a pahorkatín severného mierneho pásma. Hrab dosahuje výšku 6 až 25 m, má bohatú a nepravidelne rozkonárenú korunu. Rastie najmä v teplejších polohách, vytvára spoločenstvá dubo-hrabiny. Často sa vysádza aj v parkoch. Hrabové drevo je veľmi pevné a tvrdé, ťažko štiepateľné, má dobrú výhrevnosť. Používa sa na výrobu rozličného náradia pre poľnohospodárstvo i domácnosť.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov