Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Poštová známka:
Ochrana prírody: Hrab obyčajný (Carpinus betulus) (spoločné vydanie s Českou republikou)

Ochrana prírody: Hrab obyčajný (Carpinus betulus) (spoločné vydanie s Českou republikou)
Deň vydania: 14. 05. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2045000

Poštová známka z emisného radu Ochrana prírody s vyobrazením hrabu obyčajného (Carpinus betulus).


Textový motív: Hrab obyčajný, Chránime prírodu

Obrazový motív: Celý strom hrabu obyčajného, listy a plody.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Katarína Ševellová-Šuteková

Rytina známky: Miloš Ondráček

Tematický popis a súvislosti:

Hrab obyčajný je lesný listnatý strom nížin a pahorkatín severného mierneho pásma. Hrab dosahuje výšku 6 až 25 m, má bohatú a nepravidelne rozkonárenú korunu. Rastie najmä v teplejších polohách, vytvára spoločenstvá dubo-hrabiny. Často sa vysádza aj v parkoch. Hrabové drevo je veľmi pevné a tvrdé, ťažko štiepateľné, má dobrú výhrevnosť. Používa sa na výrobu rozličného náradia pre poľnohospodárstvo i domácnosť.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov