Beauties of our Homeland: Hricov Castle

Commemorative postage stamp from the Beauties of our Homeland stamp series issued to present the Hricov Castle in Slovakia.

06. 09. 2024

Postage Stamp:
Nature protection: European Hornbeam (Carpinus betulus) (joint issue with the Czech Republic)

Nature protection: European Hornbeam (Carpinus betulus) (joint issue with the Czech Republic)
Date of Issue: 14. 05. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 4 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 3
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2045000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka z emisného radu Ochrana prírody s vyobrazením hrabu obyčajného (Carpinus betulus).


Text motifs: Hrab obyčajný, Chránime prírodu

Pictorial motifs: Celý strom hrabu obyčajného, listy a plody.

Postage stamp artwork: akad. mal. Katarína Ševellová-Šuteková

Postage stamp engraving: Miloš Ondráček

Thematic description and context:

Hrab obyčajný je lesný listnatý strom nížin a pahorkatín severného mierneho pásma. Hrab dosahuje výšku 6 až 25 m, má bohatú a nepravidelne rozkonárenú korunu. Rastie najmä v teplejších polohách, vytvára spoločenstvá dubo-hrabiny. Často sa vysádza aj v parkoch. Hrabové drevo je veľmi pevné a tvrdé, ťažko štiepateľné, má dobrú výhrevnosť. Používa sa na výrobu rozličného náradia pre poľnohospodárstvo i domácnosť.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists