03. 12. 2023

Postage Stamp:
Nature protection: Scots pine (Pinus sylvestris L.) (joint issue with the Czech Republic)

Nature protection: Scots pine (Pinus sylvestris L.) (joint issue with the Czech Republic)
Date of Issue: 14. 05. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 10 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 3
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2290000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka z emisného radu Ochrana prírody s vyobrazením borovice lesnej (sosny) (Pinus sylvestris).


Text motifs: Pinus silvestris (správne sylvestris), Chránime prírodu

Pictorial motifs: Celý strom borovice sosny aj s koreňmi, konárik so šiškou a ihličím.

Postage stamp artwork: akad. mal. Katarína Ševellová-Šuteková

Postage stamp engraving: Miloš Ondráček

Thematic description and context:

Borovica lesná (sosna) je mohutný ihličnatý strom, vysoký až 40 m. Ihličie zostáva na strome 3 až 6 rokov, ale v znečistenom ovzduší iba 2 roky. Borovica sa prispôsobuje rozličným podmienkam prostredia, rastie v lesoch, na skalách i piesčinách. Poskytuje mäkké, ale trvanlivé a výhrevné drevo odolné voči vlhkosti, bohaté na živicu. Zo živice sa získava terpentínový balzam na liečebné i technické účely. Drevo sa používa na stavebné práce, na zhotovovanie stolárskych výrobkov.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists