90th anniversary of the founding of Chemosvit

Commemorative postage stamp dedicated to the 90th anniversary of the founding of Chemosvit in 1934 in Svit.

24. 05. 2024

Postage Stamp:
Nature protection: English oak (Quercus robur) (joint issue with the Czech Republic)

Nature protection: English oak (Quercus robur) (joint issue with the Czech Republic)
Date of Issue: 14. 05. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 3 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 3
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 5435000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka z emisného radu Ochrana prírody s vyobrazením dubu letného (Quercus robur).


Text motifs: Chránime prírodu, Quercus robur

Pictorial motifs: Celý strom dubu letného, listy a plody.

Postage stamp artwork: akad. mal. Katarína Ševellová-Šuteková

Postage stamp engraving: Miloš Ondráček

Thematic description and context:

Dub letný rastie u nás najmä v teplejších oblastiach. Je to mohutný listnatý strom lužných lesov a nížin na sprašovom podklade. Na úrodnej pôde sa dožíva až päťsto rokov, výnimočne aj viac. Dubové drevo je tvrdé, ťažké, pevné, trvanlivé, vhodné napr. na vodné stavby, parkety, výrobu sudov. Dubová kôra obsahuje veľké množstvo trieslovín, ktoré sa využívajú vo farmácii. Liečivé účinky kôry sa využívajú predovšetkým v kožnom lekárstve.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists