80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

28. 08. 2024

Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA / SPRAVODAJCA ZSF:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/4

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/4
Autor: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)
Publikované: 22. 12. 2020 11:30

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii.


Časopis SPRAVODAJCA ZSF 2020/4


Informačný časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov Spravodajca ZSFObsah čísla:


» Úvodník
  » Sme tu s vami, buďte s nami

» Informácie z vedenia
  » Krátke zamyslenie namiesto prehľadu aktivít z vedenia
  » 2% pomôžu nám všetkým
  » Novinková služba – pravidlá a aktuálny stav
  » Aktuality zo Svetovej filatelistickej federácie FIP
  » Aktuality z Európskej filatelistickej federácie FEPA

» Zväzový život
  » Prvá virtuálna klubová filatelistická výstava v Leviciach
  » Laureát Ceny ZSF za rok 2019
  » Otvorenie filatelistickej výstavy k 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika v Holíči
  » 170. výročie zriadenia poštového úradu v Lip. Mikuláši

» Výstavy a vystavovanie
  » Filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021

» Odborné filatelistické spoločnosti
  » Spoločenstvo Svätý Gabriel

» Teritoriálna filatelia
  » Horizontálne medzihárčie / spojka emisie Hradčany hodnoty 1h?

» Poštová história / Tematická filatelia
  » O jednej predznámkovej celistvosti

» Tematická filatelia
  » Benediktín Štefan Anián Jedlík – 220. výročie narodenia

» Slovenská pošta informuje
  » A zrodila sa známka! My sa pýtame, Slovenská pošta odpovedá

» Spoločenská kronika
  » Odišiel vždy usmievavý Tonko
  » Zomrel Mgr. Ján Mička

» Inzercia ZSFKompletné číslo časopisu v elektronickej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v elektronickej forme: PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2020/4


Kompletné číslo časopisu v tlačenej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v tlačenej je zasielané členom ZSF poštou na ich adresu ako bezplatný benefit členstva.
V prípade záujmu o tlačenú formu napíšte na zsfzsf@gmail.com alebo Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. Alebo sa staňte členom ZSF a užívajte si tento a ďalšie členské benefity (pozri nižšie).


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov ako i všetky čísla časopisu Spravodajca ZSF nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke: www.slovenskafilatelia.sk.
V prípade záujmu o vstup do ZSF a využívanie mnohých benefitov členstva, si prosím, prečítajte podmienky a vyplňte a zašlite prihlášku: Členstvo v ZSF


Autor: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov