100th International Peace Marathon 2023

Occassional postmark used in Kosice on the occasion of the 100th International Peace Marathon 2023 in Kosice.

01. 10. 2023

Journal SLOVENSKÁ FILATELIA / SPRAVODAJCA ZSF:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/4

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/4
Author: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)
Published: 22. 12. 2020 11:30

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF provides information about recent activities in Slovak organized philately.


Časopis SPRAVODAJCA ZSF 2020/4


Informačný časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov Spravodajca ZSFObsah čísla:


» Úvodník
  » Sme tu s vami, buďte s nami

» Informácie z vedenia
  » Krátke zamyslenie namiesto prehľadu aktivít z vedenia
  » 2% pomôžu nám všetkým
  » Novinková služba – pravidlá a aktuálny stav
  » Aktuality zo Svetovej filatelistickej federácie FIP
  » Aktuality z Európskej filatelistickej federácie FEPA

» Zväzový život
  » Prvá virtuálna klubová filatelistická výstava v Leviciach
  » Laureát Ceny ZSF za rok 2019
  » Otvorenie filatelistickej výstavy k 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika v Holíči
  » 170. výročie zriadenia poštového úradu v Lip. Mikuláši

» Výstavy a vystavovanie
  » Filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021

» Odborné filatelistické spoločnosti
  » Spoločenstvo Svätý Gabriel

» Teritoriálna filatelia
  » Horizontálne medzihárčie / spojka emisie Hradčany hodnoty 1h?

» Poštová história / Tematická filatelia
  » O jednej predznámkovej celistvosti

» Tematická filatelia
  » Benediktín Štefan Anián Jedlík – 220. výročie narodenia

» Slovenská pošta informuje
  » A zrodila sa známka! My sa pýtame, Slovenská pošta odpovedá

» Spoločenská kronika
  » Odišiel vždy usmievavý Tonko
  » Zomrel Mgr. Ján Mička

» Inzercia ZSFKompletné číslo časopisu v elektronickej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v elektronickej forme: PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2020/4


Kompletné číslo časopisu v tlačenej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v tlačenej je zasielané členom ZSF poštou na ich adresu ako bezplatný benefit členstva.
V prípade záujmu o tlačenú formu napíšte na zsfzsf@gmail.com alebo Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. Alebo sa staňte členom ZSF a užívajte si tento a ďalšie členské benefity (pozri nižšie).


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov ako i všetky čísla časopisu Spravodajca ZSF nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke: www.slovenskafilatelia.sk.
V prípade záujmu o vstup do ZSF a využívanie mnohých benefitov členstva, si prosím, prečítajte podmienky a vyplňte a zašlite prihlášku: Členstvo v ZSF


Author: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists