The life and postcard work of Frantisek Parolek

A closer look at the life and postcard creation of Frantisek Paroleka, who devoted his whole life to photography and drawing and has immense merit in the creation of Czech-Slovak postcards and stamps for the legions in Russia.

19. 03. 2023

Journal SLOVENSKÁ FILATELIA / SPRAVODAJCA ZSF:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/3

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/3
Author: Vojtech Jankovič
Published: 28. 10. 2020 10:27

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF provides information about recent activities in Slovak organized philately


Časopis SPRAVODAJCA ZSF 2020/3


Informačný časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov Spravodajca ZSFObsah čísla:


» Úvodník
  » Uplynul presne rok

» Informácie z vedenia
  » Prehľad aktivít vedenia ZSF za uplynulé obdobie

» Zväzový život
  » Nitra a sv. Metod na poštových známkach
  » Uvedenie a požehnanie známky k 1150. výročiu ustanovenia sv. Metoda
  » Inaugurácia XVI. Letné paralympijské hry Tokio 2020 rok pred
  » Vydarená inaugurácia známky zviditeľnila Vodný hrad v Šimonovanoch

» Odborné filatelistické spoločnosti
  » Slovenská spoločnosť zberateľov perfinov

» Teritoriálna filatelia
  » Klubové, výstavné a súkromné perfiny

» Poštová história
  » Prvý let balónom na území Slovenska
  » Odtlačok výplatného stroja „MEDZINÁRODNÉ DUNAJSKÉ VÝSTAVY a TRHY ́91“

» Tematická filatelia
  » Laurin a Klement v službách Čiernej Hory

» Odborná literatúra a časopisy
  » Miroslav Bachratý: Slovensko 1938 – 1945 Poštová história

» Slovenská pošta informuje
  » A zrodila sa známka! My sa pýtame, Slovenská pošta odpovedá

» Spoločenská kronika
  » Peter Hložka slávi 70 rokov
  » JUDr. Otto Gáťa – 85 rokov
  » Opustil nás nestor podtatranskejfilatelie

» Inzercia ZSFKompletné číslo časopisu v elektronickej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v elektronickej forme: PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2020/3


Kompletné číslo časopisu v tlačenej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v tlačenej je zasielané členom ZSF poštou na ich adresu ako bezplatný benefit členstva.
V prípade záujmu o tlačenú formu napíšte na zsfzsf@gmail.com alebo Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. Alebo sa staňte členom ZSF a užívajte si tento a ďalšie členské benefity (pozri nižšie).


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov ako i všetky čísla časopisu Spravodajca ZSF nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke: www.slovenskafilatelia.sk.
V prípade záujmu o vstup do ZSF a využívanie mnohých benefitov členstva, si prosím, prečítajte podmienky a vyplňte a zašlite prihlášku: Členstvo v ZSF


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists