Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF

08. 11. 2020

Journal SPRAVODAJCA ZSF:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/3

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/3
Author: Vojtech Jankovič
Published: 28. 10. 2020 10:27

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF provides information about recent activities in Slovak organized philately


Časopis SPRAVODAJCA ZSF 2020/3


Informačný časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov Spravodajca ZSFObsah čísla:


» Úvodník
  » Uplynul presne rok

» Informácie z vedenia
  » Prehľad aktivít vedenia ZSF za uplynulé obdobie

» Zväzový život
  » Nitra a sv. Metod na poštových známkach
  » Uvedenie a požehnanie známky k 1150. výročiu ustanovenia sv. Metoda
  » Inaugurácia XVI. Letné paralympijské hry Tokio 2020 rok pred
  » Vydarená inaugurácia známky zviditeľnila Vodný hrad v Šimonovanoch

» Odborné filatelistické spoločnosti
  » Slovenská spoločnosť zberateľov perfinov

» Teritoriálna filatelia
  » Klubové, výstavné a súkromné perfiny

» Poštová história
  » Prvý let balónom na území Slovenska
  » Odtlačok výplatného stroja „MEDZINÁRODNÉ DUNAJSKÉ VÝSTAVY a TRHY ́91“

» Tematická filatelia
  » Laurin a Klement v službách Čiernej Hory

» Odborná literatúra a časopisy
  » Miroslav Bachratý: Slovensko 1938 – 1945 Poštová história

» Slovenská pošta informuje
  » A zrodila sa známka! My sa pýtame, Slovenská pošta odpovedá

» Spoločenská kronika
  » Peter Hložka slávi 70 rokov
  » JUDr. Otto Gáťa – 85 rokov
  » Opustil nás nestor podtatranskejfilatelie

» Inzercia ZSFKompletné číslo časopisu v elektronickej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v elektronickej forme: PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2020/3


Kompletné číslo časopisu v tlačenej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v tlačenej je zasielané členom ZSF poštou na ich adresu ako bezplatný benefit členstva.
V prípade záujmu o tlačenú formu napíšte na zsfzsf@gmail.com alebo Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. Alebo sa staňte členom ZSF a užívajte si tento a ďalšie členské benefity (pozri nižšie).


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov ako i všetky čísla časopisu Spravodajca ZSF nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke: www.slovenskafilatelia.sk.
V prípade záujmu o vstup do ZSF a využívanie mnohých benefitov členstva, si prosím, prečítajte podmienky a vyplňte a zašlite prihlášku: Členstvo v ZSF


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists