Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

15. 04. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2

Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2
Autor: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)
Publikované: 06. 09. 2021 15:36

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Čas plynie, hodnoty zostávajú... - Vojtech JankovičInformácie z vedenia


» » Súčasné a plánované benefity členstva v ZSF - Rada ZSF

» » Výzva pre všetkých členov a KF ZSF do 31. 10. 2021! - Rada ZSFZväzový život


» » Inaugurácia poštovej známky Demänovská jaskyňa slobody - Jozef OškoVýstavy a vystavovanie


» » Výstava Archeológia a filatelia v Devínskej Novej Vsi - Vojtech Jankovič

» » Filatelistická výstava Pribina stredoveká Nitra - Milan Šajgalík

» » Veľké lákadlá ponúkne Nitra. Rarity, ktoré na Slovensku ešte neboli! - Milan Šajgalík

» » Výstava jednorámových exponátov NITRA 2021- Vojtech JankovičOdborné filatelistické spoločnosti


» » Prestige Philately Club Prague - Filatelie 21. století - David KopřivaTeritoriálna filatelia


» » Celistvosti z územia Slovenska so známkou 1. rakúskej emisie, hodnota 2 Kr čierna na rebrovanom papieri - Pavol Lazar
Abstrakt: Výskyt dvoch celistvostí s rakúskymi známkami 1. emisie hodnoty 2 Kr na ručnom rebrovanom papieri z Uhorského kráľovstva (Vécse, Zeeben – územie dnešného Slovenska).Poštová história


» » Chyby výseku na R-nálepkách - Miroslav Gerec
Abstrakt: Popis objavov zaujímavých chýb na moderných slovenských rekomandačných nálepkách.

» » Talianske známky použité na Slovensku? - Miroslav Bachratý
Abstrakt: Poštovo-historický pohľad na nezvyčajné použitie talianskych známok na území Slovenska – fundovaný popis „správnych“ celistvostí spĺňajúcich príslušné poštové predpisy v pohnutej dobe roku 1919 a ukážka celistvosti, ktorá sa vymyká z týchto pravidiel.

» » Experimentálny výplatný stroj sekretariátu ZSF - Vojtech Jankovič
Abstrakt: Popis experimentálneho výplatného stroja FRAMA a jeho skúšobnej prevádzky na sekretariáte ZSF, doplnený klasifikáciou identifikovaných variantov a prehľadom propagačných štočkov a dátumov ich používania.Odborná literatúra a časopisy


» » Nick Middleton: Atlas krajín, ktoré neexistujú - padesát oficiálně neuznaných statů, o kterých se málo ví - Vojtech Jankovič
Abstrakt: Krátka recenzia novej knižnej publikácie, ktorá na prvý pohľad nepatrí do knižnice filatelistu. Autor zozbieral a do svojho atlasu zaradil 50 rôznych regionálnych alebo etnických oblastí, ktoré neboli alebo v súčasnosti nie sú považované za „oficiálne“ štáty, resp. štátoprávne územia. A to je oblasť záujmu zbierania známok známkových území, ktorá sa v súčasnosti teší rastúcemu záujmu.Pohľadnice


» » Prechádzka prešporskou históriou - Mickiewiczova ulica - Milan Šajgalík
Abstrakt: Komentovaná prehliadka zaujímavostí jednej zo známych bratislavských ulíc doplnená dobovými pohľadnicami, fotografiami a inzerátom z dobovej tlače.Spoločenská kronika


» » Vzácny jubilant medzi nami - 100-ročný Július Molnár - Rada ZSF

» » Opustil nás Ján Moravčík - Jozef Vangel

» » Zomrel Ervín Smažák jeden zo zakladateľov slovensklej olympijskej a športovej filatelie na Slovensku - Zdenka Letenayová

» » Zomrel Ján Repček - Jozef Oško

» » Za Jurom Štefákom! - Dušan Križo
Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom ZSF bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, prosíme, obráťte sa na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu a máte uhradený členský poplatok za aktuálny rok.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov