Burza pre všetky zberateľské odbory v Žiline

Pozvanie na burzu pre všetky zberateľské odbory v Ingeo v Žiline.

18. 06. 2023

Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA / SPRAVODAJCA ZSF:
Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2

Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2
Autor: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)
Publikované: 06. 09. 2021 15:36

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.


SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


» Úvodník


  » Čas plynie, hodnoty zostávajú... - Vojtech Jankovič» Informácie z vedenia


  » Súčasné a plánované benefity členstva v ZSF - Rada ZSF

  » Výzva pre všetkých členov a KF ZSF do 31. 10. 2021! - Rada ZSF» Zväzový život


  » Inaugurácia poštovej známky Demänovská jaskyňa slobody - Jozef Oško» Výstavy a vystavovanie


  » Výstava Archeológia a filatelia v Devínskej Novej Vsi - Vojtech Jankovič

  » Filatelistická výstava Pribina stredoveká Nitra - Milan Šajgalík

  » Veľké lákadlá ponúkne Nitra. Rarity, ktoré na Slovensku ešte neboli! - Milan Šajgalík

  » Výstava jednorámových exponátov NITRA 2021- Vojtech Jankovič» Odborné filatelistické spoločnosti


  » Prestige Philately Club Prague - Filatelie 21. století - David Kopřiva» Teritoriálna filatelia


  » Celistvosti z územia Slovenska so známkou 1. rakúskej emisie, hodnota 2 Kr čierna na rebrovanom papieri - Pavol Lazar
Abstrakt: Výskyt dvoch celistvostí s rakúskymi známkami 1. emisie hodnoty 2 Kr na ručnom rebrovanom papieri z Uhorského kráľovstva (Vécse, Zeeben – územie dnešného Slovenska).» Poštová história


  » Chyby výseku na R-nálepkách - Miroslav Gerec
Abstrakt: Popis objavov zaujímavých chýb na moderných slovenských rekomandačných nálepkách.

  » Talianske známky použité na Slovensku? - Miroslav Bachratý
Abstrakt: Poštovo-historický pohľad na nezvyčajné použitie talianskych známok na území Slovenska – fundovaný popis „správnych“ celistvostí spĺňajúcich príslušné poštové predpisy v pohnutej dobe roku 1919 a ukážka celistvosti, ktorá sa vymyká z týchto pravidiel.

  » Experimentálny výplatný stroj sekretariátu ZSF - Vojtech Jankovič
Abstrakt: Popis experimentálneho výplatného stroja FRAMA a jeho skúšobnej prevádzky na sekretariáte ZSF, doplnený klasifikáciou identifikovaných variantov a prehľadom propagačných štočkov a dátumov ich používania.» Odborná literatúra a časopisy


  » Nick Middleton: Atlas krajín, ktoré neexistujú - padesát oficiálně neuznaných statů, o kterých se málo ví - Vojtech Jankovič
Abstrakt: Krátka recenzia novej knižnej publikácie, ktorá na prvý pohľad nepatrí do knižnice filatelistu. Autor zozbieral a do svojho atlasu zaradil 50 rôznych regionálnych alebo etnických oblastí, ktoré neboli alebo v súčasnosti nie sú považované za „oficiálne“ štáty, resp. štátoprávne územia. A to je oblasť záujmu zbierania známok známkových území, ktorá sa v súčasnosti teší rastúcemu záujmu.» Pohľadnice


  » Prechádzka prešporskou históriou - Mickiewiczova ulica - Milan Šajgalík
Abstrakt: Komentovaná prehliadka zaujímavostí jednej zo známych bratislavských ulíc doplnená dobovými pohľadnicami, fotografiami a inzerátom z dobovej tlače.» Spoločenská kronika


  » Vzácny jubilant medzi nami - 100-ročný Július Molnár - Rada ZSF

  » Opustil nás Ján Moravčík - Jozef Vangel

  » Zomrel Ervín Smažák jeden zo zakladateľov slovensklej olympijskej a športovej filatelie na Slovensku - Zdenka Letenayová

  » Zomrel Ján Repček - Jozef Oško

  » Za Jurom Štefákom! - Dušan Križo
Ďalšie informácie:


Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA je časopisom členov Zväzu slovenských filatelistov, ktorým je zasielaný bezplatne na ich poštovú adresu, osobný odber časopisu nie je možný.
Ak ste riadnym platiacim členom ZSF a časopis ste nedostali poštou, ubezpečte sa, že sekretariát ZSF eviduje vašu platnú poštovú adresu.

Predplatné časopisu: Záujemcovia, ktorí nie sú členmi ZSF, si časopis môžu objednať na emailovej adrese baliga.z@slovanet.sk. Cena ročného predplatného je 12 € vrátane poštovného.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na stránke www.slovenskafilatelia.sk.


Autor: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov