Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1

Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1
Autor: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)
Publikované: 25. 06. 2021 15:10

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Zmena je život. A náš život to je (aj) filatelia - Vojtech JankovičInformácie z vedenia


» » Prehľad aktivít vedenia za uplynulé obdobie - Vojtech JankovičZväzový život


» » Zberatelia z Partizánskeho sa stretávajú už 77 rokov - Jozef ŠiarikVýstavy a vystavovanie


» » Prvá virtuálna klubová výstava KF Levice - Vojtech Jankovič

» » Súťažná filatelistická výstava jednorámových exponátov bude v Nitre - Milan Šajgalík

» » Novinka z dielne FEPA – malorozsahové exponáty - Miroslav BachratýOdborné filatelistické spoločnosti


» » Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov - Vojtech JankovičFilatelistické vzdelávanie


» » Vzdelávací modul Zberateľstvo na Univerzite tretieho veku úspešne pokračuje - Vojtech JankovičNaša mládež


» » Rozhýbme zmrazený život - Milan ŠajgalíkTeritoriálna filatelia


» » Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ - Rudolf Šulej
Abstrakt: Zhrnutie zaujímavostí a niekedy až prekvapivých objavov pri príprave a realizácii tzv. Londýnskeho hárčeka, ktorý nie je oficiálnym vydaním Československa, no stále sa teší zberateľskej obľube.Poštová história


» » Ponorková pošta z územia dnešného Slovenska - Pavol Lazar & Péter Csicsay
Abstrakt: Abstrakt: Detailná filatelistická analýza niekoľkých jedinečných listov, ktoré boli zo Slovenska zaslané nemeckou ponorkovou poštou do USA a Argentíny: jedinečný dvojitý pár listov (vnútorný a vonkajší) zaslaný zo Zuberca (Zuberecz) do USA, jedinečný list zaslaný po zatvorení podmorskej poštovej služby z Vysokej pri Morave (Nagymagasfalu) do USA a jedinečný list zaslaný z Piešťan (Pöstyén) do Argentíny.Tematická filatelia


» » Čriepky z histórie novodobých olympijských hier - František Sopko
Abstrakt: Séria krátkych článkov o histórii novodobých olympijských hier medzi rokmi 1900 až 1920 z pohľadu filatelie.Slovenská známka


» » Známka Prezidentka Z. Čaputová - Miroslav Gerec
Abstrakt: Informácia o náleze posunu farieb v dotlači známky Prezidentka Z. Čaputová a vysvetlenie možných dôvodov prečo a ako ku tomu mohlo dôjsť.

» » Známka Deň poštovej známky 2020: Vladimír Machaj (1929 - 2016) - Jaroslav Valentín
Abstrakt: Objav výraznej tlačovej chyby na známke Deň poštovej známky 2020: Vladimír Machaj (1929 - 2016) a diskusia o jej pôvode a možnej klasifikácii.Odborná literatúra a časopisy


» » História organizovanej filatelie v Košiciach 1921 - 2020 - Vojtech Jankovič

» » JUDr. Viktor Weinert (1890 – 1942) v kontexte dobového filatelistického diania - Vojtech Jankovič

» » RAKOUSKO 1850 – Monografie a specializovaný katalog - Jan PelikánŠpeciálna rubrika


» » Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022 - POFIS

» » Výsledky ankety o najkrajšiu poštovú známku spoločného emisného radu EUROPA 2020 s témou dávne poštové trasy - Vojtech Jankovič

» » Výzva k tvorbe emisného plánu - Zdeno BaligaSpoločenská kronika


» » Jubilant Michal Kiššimon – 80-ročný - Jozef Korený

» » Za Jozefom Čížkom - Miroslav Bachratý & Vlado Sládek

» » Opustil nás dlhoročný filatelista Ing. Stanislav Bachratý - Milan Šajgalík

» » Odišiel MUDr. František Kováčik - Milan ŠajgalíkInzercia

Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom ZSF bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, prosíme, obráťte sa na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu a máte uhradený členský poplatok za aktuálny rok.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov