Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Priblíženie života a pohľadnicovej tvorby Františka Parolka, ktorý sa celý život venoval fotografii a kresleniu a má nesmiernu zásluhu na tvorbe česko-slovenských pohľadníc a známok légii v Rusku.

19. 03. 2023

Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA / SPRAVODAJCA ZSF:
Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1

Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1
Autor: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)
Publikované: 25. 06. 2021 15:10

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.


SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


» Úvodník


  » Zmena je život. A náš život to je (aj) filatelia - Vojtech Jankovič» Informácie z vedenia


  » Prehľad aktivít vedenia za uplynulé obdobie - Vojtech Jankovič» Zväzový život


  » Zberatelia z Partizánskeho sa stretávajú už 77 rokov - Jozef Šiarik» Výstavy a vystavovanie


  » Prvá virtuálna klubová výstava KF Levice - Vojtech Jankovič

  » Súťažná filatelistická výstava jednorámových exponátov bude v Nitre - Milan Šajgalík

  » Novinka z dielne FEPA – malorozsahové exponáty - Miroslav Bachratý» Odborné filatelistické spoločnosti


  » Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov - Vojtech Jankovič» Filatelistické vzdelávanie


  » Vzdelávací modul Zberateľstvo na Univerzite tretieho veku úspešne pokračuje - Vojtech Jankovič» Naša mládež


  » Rozhýbme zmrazený život - Milan Šajgalík» Teritoriálna filatelia


  » Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ - Rudolf Šulej
Abstrakt: Zhrnutie zaujímavostí a niekedy až prekvapivých objavov pri príprave a realizácii tzv. Londýnskeho hárčeka, ktorý nie je oficiálnym vydaním Československa, no stále sa teší zberateľskej obľube.» Poštová história


  » Ponorková pošta z územia dnešného Slovenska - Pavol Lazar & Péter Csicsay
Abstrakt: Abstrakt: Detailná filatelistická analýza niekoľkých jedinečných listov, ktoré boli zo Slovenska zaslané nemeckou ponorkovou poštou do USA a Argentíny: jedinečný dvojitý pár listov (vnútorný a vonkajší) zaslaný zo Zuberca (Zuberecz) do USA, jedinečný list zaslaný po zatvorení podmorskej poštovej služby z Vysokej pri Morave (Nagymagasfalu) do USA a jedinečný list zaslaný z Piešťan (Pöstyén) do Argentíny.» Tematická filatelia


  » Čriepky z histórie novodobých olympijských hier - František Sopko
Abstrakt: Séria krátkych článkov o histórii novodobých olympijských hier medzi rokmi 1900 až 1920 z pohľadu filatelie.» Slovenská známka


  » Známka Prezidentka Z. Čaputová - Miroslav Gerec
Abstrakt: Informácia o náleze posunu farieb v dotlači známky Prezidentka Z. Čaputová a vysvetlenie možných dôvodov prečo a ako ku tomu mohlo dôjsť.

  » Známka Deň poštovej známky 2020: Vladimír Machaj (1929 - 2016) - Jaroslav Valentín
Abstrakt: Objav výraznej tlačovej chyby na známke Deň poštovej známky 2020: Vladimír Machaj (1929 - 2016) a diskusia o jej pôvode a možnej klasifikácii.» Odborná literatúra a časopisy


  » História organizovanej filatelie v Košiciach 1921 - 2020 - Vojtech Jankovič

  » JUDr. Viktor Weinert (1890 – 1942) v kontexte dobového filatelistického diania - Vojtech Jankovič

  » RAKOUSKO 1850 – Monografie a specializovaný katalog - Jan Pelikán» Špeciálna rubrika


  » Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022 - POFIS

  » Výsledky ankety o najkrajšiu poštovú známku spoločného emisného radu EUROPA 2020 s témou dávne poštové trasy - Vojtech Jankovič

  » Výzva k tvorbe emisného plánu - Zdeno Baliga» Spoločenská kronika


  » Jubilant Michal Kiššimon – 80-ročný - Jozef Korený

  » Za Jozefom Čížkom - Miroslav Bachratý & Vlado Sládek

  » Opustil nás dlhoročný filatelista Ing. Stanislav Bachratý - Milan Šajgalík

  » Odišiel MUDr. František Kováčik - Milan Šajgalík» Inzercia

Ďalšie informácie:


Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA je časopisom členov Zväzu slovenských filatelistov, ktorým je zasielaný bezplatne na ich poštovú adresu, osobný odber časopisu nie je možný.
Ak ste riadnym platiacim členom ZSF a časopis ste nedostali poštou, ubezpečte sa, že sekretariát ZSF eviduje vašu platnú poštovú adresu.

Predplatné časopisu: Záujemcovia, ktorí nie sú členmi ZSF, si časopis môžu objednať na emailovej adrese baliga.z@slovanet.sk. Cena ročného predplatného je 12 € vrátane poštovného.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na stránke www.slovenskafilatelia.sk.


Autor: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov