Lecture (KF 00-15): 140 years since the introduction of reply correspondence cards and some other postal-historical anniversaries of Austria-Hungary

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)

04. 11. 2021

Journal SLOVENSKÁ FILATELIA / SPRAVODAJCA ZSF:
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2
Author: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)
Published: 06. 09. 2021 15:36

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.


SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


» Úvodník
  » Čas plynie, hodnoty zostávajú...

» Informácie z vedenia
  » Súčasné a plánované benefity členstva v ZSF

» Zväzový život
  » Výzva pre všetkých členov a KF ZSF do 31. 10. 2021!
  » Inaugurácia poštovej známky Demänovská jaskyňa slobody

» Výstavy a vystavovanie
  » Výstava Archeológia a filatelia v Devínskej Novej Vsi
  » Filatelistická výstava Pribina stredoveká Nitra
  » Veľké lákadlá ponúkne Nitra. Rarity, ktoré na Slovensku ešte neboli!
  » Výstava jednorámových exponátov NITRA 2021

» Odborné filatelistické spoločnosti
  » Predstavenie Prestige Philately Club Prague - Filatelie 21. století

» Teritoriálna filatelia
  » Celistvosti z územia Slovenska so známkou 1. rakúskej emisie, hodnota 2 Kr čierna na rebrovanom papieri

» Poštová história
  » Chyby výseku na R-nálepkách
  » Talianske známky použité na Slovensku?
  » Experimentálny výplatný stroj sekretariátu ZSF

» Odborná literatúra a časopisy
  » Nick Middleton: Atlas krajín, ktoré neexistujú - padesát oficiálně neuznaných statů, o kterých se málo ví

» Pohľadnice
  » Prechádzka prešporskou históriou - Mickiewiczova ulica

» Spoločenská kronika
  » Vzácny jubilant medzi nami - 100-ročný Július Molnár
  » Opustil nás Ján Moravčíkm
  » Zomrel Ervín Smažák jeden zo zakladateľov slovensklej olympijskej a športovej filatelie na Slovensku
  » Zomrel Ján Repček
  » Za Jurom Štefákom!
Ďalšie informácie:


Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA je časopisom členov Zväzu slovenských filatelistov, ktorým je zasielaný bezplatne na ich poštovú adresu, osobný odber časopisu nie je možný.
Ak ste riadnym platiacim členom ZSF a časopis ste nedostali poštou, ubezpečte sa, že sekretariát ZSF eviduje vašu platnú poštovú adresu.

Ostatní záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 1,90 € osobne na sekretariáte ZSF (do vypredania zásob).

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov /ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na stránke www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists