Issue plan of Slovak postage stamps for 2022

The issue plan of Slovak postage stamps for 2022. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

15. 04. 2022

Journal SLOVENSKÁ FILATELIA / SPRAVODAJCA ZSF:
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2
Author: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)
Published: 06. 09. 2021 15:36

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.


SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


» Úvodník


  » Čas plynie, hodnoty zostávajú... - Vojtech Jankovič» Informácie z vedenia


  » Súčasné a plánované benefity členstva v ZSF - Rada ZSF

  » Výzva pre všetkých členov a KF ZSF do 31. 10. 2021! - Rada ZSF» Zväzový život


  » Inaugurácia poštovej známky Demänovská jaskyňa slobody - Jozef Oško» Výstavy a vystavovanie


  » Výstava Archeológia a filatelia v Devínskej Novej Vsi - Vojtech Jankovič

  » Filatelistická výstava Pribina stredoveká Nitra - Milan Šajgalík

  » Veľké lákadlá ponúkne Nitra. Rarity, ktoré na Slovensku ešte neboli! - Milan Šajgalík

  » Výstava jednorámových exponátov NITRA 2021- Vojtech Jankovič» Odborné filatelistické spoločnosti


  » Prestige Philately Club Prague - Filatelie 21. století - David Kopřiva» Teritoriálna filatelia


  » Celistvosti z územia Slovenska so známkou 1. rakúskej emisie, hodnota 2 Kr čierna na rebrovanom papieri - Pavol Lazar
Abstrakt: Výskyt dvoch celistvostí s rakúskymi známkami 1. emisie hodnoty 2 Kr na ručnom rebrovanom papieri z Uhorského kráľovstva (Vécse, Zeeben – územie dnešného Slovenska).» Poštová história


  » Chyby výseku na R-nálepkách - Miroslav Gerec
Abstrakt: Popis objavov zaujímavých chýb na moderných slovenských rekomandačných nálepkách.

  » Talianske známky použité na Slovensku? - Miroslav Bachratý
Abstrakt: Poštovo-historický pohľad na nezvyčajné použitie talianskych známok na území Slovenska – fundovaný popis „správnych“ celistvostí spĺňajúcich príslušné poštové predpisy v pohnutej dobe roku 1919 a ukážka celistvosti, ktorá sa vymyká z týchto pravidiel.

  » Experimentálny výplatný stroj sekretariátu ZSF - Vojtech Jankovič
Abstrakt: Popis experimentálneho výplatného stroja FRAMA a jeho skúšobnej prevádzky na sekretariáte ZSF, doplnený klasifikáciou identifikovaných variantov a prehľadom propagačných štočkov a dátumov ich používania.» Odborná literatúra a časopisy


  » Nick Middleton: Atlas krajín, ktoré neexistujú - padesát oficiálně neuznaných statů, o kterých se málo ví - Vojtech Jankovič
Abstrakt: Krátka recenzia novej knižnej publikácie, ktorá na prvý pohľad nepatrí do knižnice filatelistu. Autor zozbieral a do svojho atlasu zaradil 50 rôznych regionálnych alebo etnických oblastí, ktoré neboli alebo v súčasnosti nie sú považované za „oficiálne“ štáty, resp. štátoprávne územia. A to je oblasť záujmu zbierania známok známkových území, ktorá sa v súčasnosti teší rastúcemu záujmu.» Pohľadnice


  » Prechádzka prešporskou históriou - Mickiewiczova ulica - Milan Šajgalík
Abstrakt: Komentovaná prehliadka zaujímavostí jednej zo známych bratislavských ulíc doplnená dobovými pohľadnicami, fotografiami a inzerátom z dobovej tlače.» Spoločenská kronika


  » Vzácny jubilant medzi nami - 100-ročný Július Molnár - Rada ZSF

  » Opustil nás Ján Moravčík - Jozef Vangel

  » Zomrel Ervín Smažák jeden zo zakladateľov slovensklej olympijskej a športovej filatelie na Slovensku - Zdenka Letenayová

  » Zomrel Ján Repček - Jozef Oško

  » Za Jurom Štefákom! - Dušan Križo
Ďalšie informácie:


Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA je časopisom členov Zväzu slovenských filatelistov, ktorým je zasielaný bezplatne na ich poštovú adresu, osobný odber časopisu nie je možný.
Ak ste riadnym platiacim členom ZSF a časopis ste nedostali poštou, ubezpečte sa, že sekretariát ZSF eviduje vašu platnú poštovú adresu.

Predplatné časopisu: Záujemcovia, ktorí nie sú členmi ZSF, si časopis môžu objednať na emailovej adrese baliga.z@slovanet.sk. Cena ročného predplatného je 12 € vrátane poštovného.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na stránke www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists