Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF.

17. 07. 2023

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3
Author: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)
Published: 30. 11. 2021 08:35

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Kam sa dostaneme bez komunikácie? - Vojtech JankovičInformácie z vedenia


» » Prehľad aktivít vedenia ZSF za uplynulé obdobie - Rada ZSF

» » Predstavenie nového člena Rady ZSF – Jozefa Šiarika - Rada ZSFZväzový život


» » Inaugurácia poštovej známky JAMES - Pavol Lazar

» » Uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove - Miroslav Ňaršík

» » Inaugurácie poštových známok v septembri 2021 - Martin Vančo

» » Vychádza časopis Levický filatelista č. 3

» » Čože je to za fotografia?

» » Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu poštovú známku roku 2020 - Zdeněk BaligaVýstavy a vystavovanie


» » Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 pohľadom porotcu a vystavovateľa - Vojtech Jankovič & Jaromír Petřík

» » Prvá virtuálna klubová výstava pohľadníc - Vojtech Jankovič & Pavel LaukoTeritoriálna filatelia


» » Rakousko emise 1850, Stehová průsvitka (Ladurner) „Nahtwasserzeichen“ - Jan Pelikán
Abstrakt: Popis známok rakúskej emisie z roku 1850, ktoré sú vytlačené na strojovom papieri s tzv. stehovou priesvitkou s vysvetlením príčin jej vzniku, identifikáciou najskoršieho použitia pre jednotlivé nominálne hodnoty známok a návrhom ich cenového ohodnotenia pre jednotlivé typy známok, na ktorých sa vyskytuje.Poštová história


» » Propagačné vložky do výplatného stroja Zväzu slovenských filatelistov - Vojtech Jankovič
Abstrakt: Prehľad propagačných vložiek do výplatného stroja, ktoré pripravili a používali Stredisko filatelistických služieb ZSF a sekretariát ZSF na podporu filatelistických aktivít a propagáciu významných výročí a osobností v rokoch 1992 a 1993, doplnený ich klasifikáciou, známych dátumov používania a tematickou využiteľnosťou.Slovenská známka


» » Zaujímavosti emisie č. 706 – 75. výročie Organizácie spojených národov - Miroslav Gerec
Abstrakt: Popis zaujímavostí slovenskej poštovej známky 75. výročie Organizácie spojených národov (Pof. 706), ktoré vznikli pri tlači (typické doskové chyby) a finálnom spracovaní (oddeľovanie známok výsekom). Informácie sú doplnené popisom a ukážkami práce tlačiarenského zariadenia.

» » Kam sa podeli Vianoce? - Milan Šajgalík
Abstrakt: Stručné zamyslenie nad - podľa autora nie práve najvhodnejšou - emisnou politikou Slovenskej pošty, a. s. s tematikou Vianoc a vianočných motívov.Česko-slovenská známka


» » Pešina (Pof. 1507) bez jednotky - Miroslav Bachratý
Abstrakt: Informácia o náleze chyby na československej poštovej známke Josef Ignác Pešina (Pof. 1507) doplnená vysvetlením možností jej vzniku a snahou o jej správnu katalogizáciu.Pohľadnice


» » Príbeh Téryho chaty - Zdeněk Baliga
Abstrakt: História vzniku a prevádzky jednej z najznámejších horských chát vo Vysokých Tatrách ilustrovaná dobovými pohľadnicami a modernou suvenírovou nulovou eurobankovkou.Inzercia

Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom ZSF bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, prosíme, obráťte sa na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu a máte uhradený členský poplatok za aktuálny rok.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists