Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3

Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3
Autor: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)
Publikované: 30. 11. 2021 08:35

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Kam sa dostaneme bez komunikácie? - Vojtech JankovičInformácie z vedenia


» » Prehľad aktivít vedenia ZSF za uplynulé obdobie - Rada ZSF

» » Predstavenie nového člena Rady ZSF – Jozefa Šiarika - Rada ZSFZväzový život


» » Inaugurácia poštovej známky JAMES - Pavol Lazar

» » Uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove - Miroslav Ňaršík

» » Inaugurácie poštových známok v septembri 2021 - Martin Vančo

» » Vychádza časopis Levický filatelista č. 3

» » Čože je to za fotografia?

» » Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu poštovú známku roku 2020 - Zdeněk BaligaVýstavy a vystavovanie


» » Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 pohľadom porotcu a vystavovateľa - Vojtech Jankovič & Jaromír Petřík

» » Prvá virtuálna klubová výstava pohľadníc - Vojtech Jankovič & Pavel LaukoTeritoriálna filatelia


» » Rakousko emise 1850, Stehová průsvitka (Ladurner) „Nahtwasserzeichen“ - Jan Pelikán
Abstrakt: Popis známok rakúskej emisie z roku 1850, ktoré sú vytlačené na strojovom papieri s tzv. stehovou priesvitkou s vysvetlením príčin jej vzniku, identifikáciou najskoršieho použitia pre jednotlivé nominálne hodnoty známok a návrhom ich cenového ohodnotenia pre jednotlivé typy známok, na ktorých sa vyskytuje.Poštová história


» » Propagačné vložky do výplatného stroja Zväzu slovenských filatelistov - Vojtech Jankovič
Abstrakt: Prehľad propagačných vložiek do výplatného stroja, ktoré pripravili a používali Stredisko filatelistických služieb ZSF a sekretariát ZSF na podporu filatelistických aktivít a propagáciu významných výročí a osobností v rokoch 1992 a 1993, doplnený ich klasifikáciou, známych dátumov používania a tematickou využiteľnosťou.Slovenská známka


» » Zaujímavosti emisie č. 706 – 75. výročie Organizácie spojených národov - Miroslav Gerec
Abstrakt: Popis zaujímavostí slovenskej poštovej známky 75. výročie Organizácie spojených národov (Pof. 706), ktoré vznikli pri tlači (typické doskové chyby) a finálnom spracovaní (oddeľovanie známok výsekom). Informácie sú doplnené popisom a ukážkami práce tlačiarenského zariadenia.

» » Kam sa podeli Vianoce? - Milan Šajgalík
Abstrakt: Stručné zamyslenie nad - podľa autora nie práve najvhodnejšou - emisnou politikou Slovenskej pošty, a. s. s tematikou Vianoc a vianočných motívov.Česko-slovenská známka


» » Pešina (Pof. 1507) bez jednotky - Miroslav Bachratý
Abstrakt: Informácia o náleze chyby na československej poštovej známke Josef Ignác Pešina (Pof. 1507) doplnená vysvetlením možností jej vzniku a snahou o jej správnu katalogizáciu.Pohľadnice


» » Príbeh Téryho chaty - Zdeněk Baliga
Abstrakt: História vzniku a prevádzky jednej z najznámejších horských chát vo Vysokých Tatrách ilustrovaná dobovými pohľadnicami a modernou suvenírovou nulovou eurobankovkou.Inzercia

Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom ZSF bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, prosíme, obráťte sa na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu a máte uhradený členský poplatok za aktuálny rok.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov