Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4

Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4
Autor: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)
Publikované: 22. 12. 2021 19:22

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Milí priatelia, filatelisti! - Pavol LazarInformácie z vedenia


» » Prehľad aktivít vedenia ZSF za uplynulé obdobie - Rada ZSFZväzový život


» » Inaugurácia známky Petra Vlhová - Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2020/2021 - Jozef Oško

» » Storočnica klubu filatelistov v Žiline - Marián Fundárek & Ivan Gaža + Poznámka - Vojtech Jankovič

» » Čože je to za fotografia?Výstavy a vystavovanie


» » Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022 - Vojtech JankovičOdborné filatelistické spoločnosti


» » Sekcia známkových zemí Ruska (SZZR) pri SČF - Simon HoreckýTeritoriálna filatelia


» » Hľadanie tajomnej krásky neznámej (MiNr. 682 III A) - Alois Vávra

Abstrakt: Interesantné zistenia o jednej zdanlivo obyčajnej poštovej známke, ktoré môžu priniesť aj zmeny v renomovaných katalógoch poštových známok. Zistenia vychádzajú z poznania rozdielov tlačových techník a formulované tvrdenia sú podložené podrobným štúdiom obrazu známky a porovnávaní veľkého množstva porovnávacieho materiálu.

» » Ondrejské kríže a Slovensko - Pavol Lazar

Abstrakt: Popis tzv. Ondrejských krížov na rakúskych známkach 1. a 2. emisie a ukážky ich poštového použitia na území Slovenska. Skvostom sú dve celistvosti so vzácnym použitím hnedej známky 10 kr s Ondrejským krížom (Trnava 1859 a Komárno 1860).Poštová história


» » Vývoj transatlantickej pošty v 19. storočí - Jaroslav Tomandl

Abstrakt: Krátky úvod do počiatkov vývoja transatlantickej pošty v 19. storočí s autentickými ukážkami listových zásielok prepravených práve tými parníkmi, ktoré v tom čase hrali významnú úlohu pri preprave transatlantickej pošty. Ukážky sú doplnené podrobným popisom poštových a transportných pečiatok a kašetov, ktoré boli použité na listových zásielkach počas námornej poštovej prepravy.

» » Ďalšie nálezy chybného výseku R-nálepky - Miroslav Gerec

Abstrakt: Doplnenie ďalších nálezov chybného výseku na moderných slovenských rekomandačných nálepkách a postreh na upresnenie uvedených predchádzajúcich informácií.Slovenská známka


» » Tajomný nápis na stene jaskyne Domica - Rudolf Šulej

Abstrakt: Informácia o nečakanom objave na známke Krásy našej vlasti: Jaskyňa Domica a jeho súvis s vynikajúcim slovenským grafikom a autorom poštových známok Albínom Brunovský, 25. výročie úmrtia ktorého si v tomto období pripomíname. Z tohto dôvodu je príspevok doplnený prehľadom slovenských poštových materiálov, ktoré Albína Brunovského a jeho tvorbu pripomínajú.

» » Posun prieseku známky č. 706 – 75. výročie Organizácie spojených národov - Miroslav Gerec

Abstrakt: Doplnok k príspevku Zaujímavosti emisie č. 706 – 75. výročie Organizácie spojených národov (SF 2021/3) s obrazovou ukážkou posunutého a nakloneného prieseku, ktorý slúži na ľahšie oddeľovanie samolepiacich známok.Odborná literatúrua


» » Jaromír Petřík: Mauritius – Post Paid - Jiří Černý

Abstrakt: Krátka recenzia novej knižnej publikácie venovanej popisu špecifík a zaujímavým celistvostiam emisie Mauritius - Post Paid, ktorá nasledovala ihneď po slávnej emisii Mauritious - Post Office.

» » František Beneš, st.: Příručka pro sběratele pohlednic - Vojtech Jankovič

Abstrakt: Priblíženie zberateľsky užitočnej publikácie venovanej základom zbierania pohľadníc so zameraním a podrobným vysvetlením na najdôležitejších atribútov pohľadníc, ktoré si pri zbieraní treba všímať, doplnenej porovnávacím súborom platným najmä pre pohľadnice z českých a slovenských území.Pohľadnice


» » Pohľadnica z obce s najdlhším názvom na svete - Miroslav Bachratý

Abstrakt: Informácia o obci s najdlhším názvom na svete a ukážka oboch strán poštovo prepravenej farebnej pohľadnice tejto obce: obrazová strana s vyobrazením mosta a názvom obce aj s anglickým prekladom, adresná strana s okrúhlym kašetom s plným názvom obce.Špeciálna rubrika


» » Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022 - POFISSpoločenská kronika


» » Odišiel prof. MVDr. Imrich Maraček , DrSc. - Ján MarenčíkInzercia

Ďalšie informácie:


Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA je časopisom členov Zväzu slovenských filatelistov, ktorým je zasielaný bezplatne na ich poštovú adresu, osobný odber časopisu nie je možný.
Ak ste riadnym platiacim členom ZSF a časopis ste nedostali poštou, ubezpečte sa, že sekretariát ZSF eviduje vašu platnú poštovú adresu.

Predplatné časopisu: Záujemcovia, ktorí nie sú členmi ZSF, si časopis môžu objednať na emailovej adrese baliga.z@slovanet.sk. Cena ročného predplatného je 12 € vrátane poštovného.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov