Národná výstava poštových známok LIBEREC 2019 v Liberci (Česká republika) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka nového špecializovaného katalógu SLOVENSKO 1939 - 1945

Národná výstava poštových známok LIBEREC 2019 v Liberci (Česká republika)

Národná výstava poštových známok LIBEREC 2019 v Liberci (Česká republika)

Národná výstava poštových známok LIBEREC 2019 v Liberci (Česká republika)


Popis: Pozvanie na národnú filatelistickú výstavu a salón LIBEREC 2019 v Liberci (Česká republika)

Miesto: Kavárna POŠTA, nám. Dr. E. Beneše 584/24, Staré Město, Liberec (Česká republika)

Vstup: Voľný (dobrovoľné vstupné)

Dátum: 25. 09. 2019 - 29. 09. 2019


Národná filatelistická výstava


LIBEREC 2019


(výstava 1. stupňa (národná) a 3. stupňa (premiérová))Základné informácie


Výstava ,,Liberec 2019“ je soutěžní všeobecnou filatelistickou výstavou ve dvou kategoriích – 1. stupně (dříve kategorie národní výstavy) a 3. stupně (dříve kategorie výstavy premiéra). Cílem výstavy je propagovat filatelii a virtuální výstavu Exponet a dále podnítit zájem veřejnosti o filatelii. Současně chce prohloubit spolupráci mezi filatelisty v České republice.

PDF dokument Bulletin č. 1 výstavy LIBEREC 2019 (PDF)

PDF dokument Bulletin č. 2 výstavy LIBEREC 2019 (PDF)


Usporiadatelia výstavy


Pořadatelem výstavy je Svaz českých filatelistů (dále jen SČF) ve spolupráci s Klubem filatelistů Liberec, z.s. Organizačně výstavu zajišťuje SČF prostřednictvím Klubu filatelistů 04-01 Liberec. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje organizační výbor (dále jen OV), který má rozhodovací pravomoc.


Miesto a dátum konania


Výstava se bude konat v bývalé Kavárně Pošta (nyní v majetku Krajského ředitelství policie Libereckého kraje), nám. Dr. E. Beneše 584, Liberec 1 – Staré Město ve dnech 25. až 29. září 2019. Slavnostní zahájení bude dne 25. září 2019, otevírací doba výstavy je od 9 do 18 hodin, vneděli 29. září pouze od 9 do 12 hodin.


Slovenské exponáty a národný komisár


Vďaka bilaterálnej zmluve medzi SČF a ZSF a ústretovosti vedenia SČF a organizačného výboru výstavy, sa môžu výstavy LIBEREC 2019 zúčastniť aj slovenské exponáty členov ZSF, ktoré spĺňajú kvalifikačné kritériá na príslušné stupne výstav (pozri výstavné propozície nižšie). Všetkých záujemcov zo Slovenska preto žiadame, aby sa promptne obrátili na národného komisára o ďalšie informácie.

Národný komisár ZSF pre filatelistickú výstavu LIBEREC 2019: Vojtech Jankovič

Kontaktná adresa: vojtech.jankovic@gmail.com


Dôležité termíny


 • Zaslanie prihlášky: do 30. 4. 2019 (v prípade slovenských exponátov treba zaslať prihlášku národnému komisárovi do 21. 4. 2019)
 • Rozhodnutie OV o prijatí exponátu: do 31. 5. 2019
 • Vyrozumenie o prijatí exponátu: do 30. 6. 2019
 • Odoslanie exponátov filatelistickej literatúry: do 15. 7. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Úhrada výstavného poplatku: do 31 7. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Odoslanie naskenovaného exponátu: do 31. 7. 2019
 • Doručenie exponátu vrátane preukazu: do 20. 9. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Osobné odovzdanie exponátu: 21. nebo 22. 9. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Zahájenie výstavy: 25. 9. 2019
 • Odborný seminár: 28. 9. 2019
 • Ukončenie výstavy: 29. 9. 2019
 • Výdaj exponátov: 29. 9. 2019 po 14. hodine (v prípade slovenských exponátov osobne prevezme národný komisár)
 • Odoslanie exponátov: do 8. 10. 2019 (v prípade slovenských exponátov len na výslovnú žiadosť vystavovateľa, inak osobne prevezme národný komisár)

Výstavné propozície (IREX) národnej filatelistickej výstavy LIBEREC 2019


PDF dokument Propozície národnej filatelistickej výstavy LIBEREC 2019.


Prihlášky exponátov na národnú filatelistickú výstavy LIBEREC 2019


PDF dokument Prihláška exponátu na výstavu LIBEREC 2019 (PDF)

Word dokument Prihláška exponátu na výstavu LIBEREC 2019 (Word 97-2003)

Word dokument Prihláška exponátu na výstavu LIBEREC 2019 (Word )
Mapa s vyznačeným miestom konania:


Ďalšie informácie o výstave nájdete na stránke Klubu filatelistů 04-01 Liberec: Národná filatelistická výstava LIBEREC 2019.


 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Národná výstava poštových známok LIBEREC 2019 v Liberci (Česká republika)

Národná výstava poštových známok LIBEREC 2019 v Liberci (Česká republika)
Národná výstava poštových známok LIBEREC 2019 v Liberci (Česká republika)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Múdrosť je schopnosť vnímať pravdu a poznanie pravdy čo najlepšie využiť.

(Wallace D. Wattles)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk