National Stamp Exhibition LIBEREC 2019 in Liberec (Czech Republic) - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Issue of the personalised adjusted printing sheets (UTL): Notable personalities of the world of science (Pythagoras, Euclid, Thales and Diophantus)

National Stamp Exhibition LIBEREC 2019 in Liberec (Czech Republic)

National Stamp Exhibition LIBEREC 2019 in Liberec (Czech Republic)

National Stamp Exhibition LIBEREC 2019 in Liberec (Czech Republic)


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Description: Invitation to the National Stamp Exhibition LIBEREC 2019 in Liberec (Czech Republic).

Location: Kavárna POŠTA, nám. Dr. E. Beneše 584/24, Staré Město, Liberec (Česká republika)

Entry: Voľný (dobrovoľné vstupné)

Date: 25. 09. 2019 - 29. 09. 2019


Národná filatelistická výstava


LIBEREC 2019


(výstava 1. stupňa (národná) a 3. stupňa (premiérová))Základné informácie


Výstava ,,Liberec 2019“ je soutěžní všeobecnou filatelistickou výstavou ve dvou kategoriích – 1. stupně (dříve kategorie národní výstavy) a 3. stupně (dříve kategorie výstavy premiéra). Cílem výstavy je propagovat filatelii a virtuální výstavu Exponet a dále podnítit zájem veřejnosti o filatelii. Současně chce prohloubit spolupráci mezi filatelisty v České republice.

PDF dokument Bulletin č. 1 výstavy LIBEREC 2019 (PDF)

PDF dokument Bulletin č. 2 výstavy LIBEREC 2019 (PDF)


Usporiadatelia výstavy


Pořadatelem výstavy je Svaz českých filatelistů (dále jen SČF) ve spolupráci s Klubem filatelistů Liberec, z.s. Organizačně výstavu zajišťuje SČF prostřednictvím Klubu filatelistů 04-01 Liberec. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje organizační výbor (dále jen OV), který má rozhodovací pravomoc.


Miesto a dátum konania


Výstava se bude konat v bývalé Kavárně Pošta (nyní v majetku Krajského ředitelství policie Libereckého kraje), nám. Dr. E. Beneše 584, Liberec 1 – Staré Město ve dnech 25. až 29. září 2019. Slavnostní zahájení bude dne 25. září 2019, otevírací doba výstavy je od 9 do 18 hodin, vneděli 29. září pouze od 9 do 12 hodin.


Slovenské exponáty a národný komisár


Vďaka bilaterálnej zmluve medzi SČF a ZSF a ústretovosti vedenia SČF a organizačného výboru výstavy, sa môžu výstavy LIBEREC 2019 zúčastniť aj slovenské exponáty členov ZSF, ktoré spĺňajú kvalifikačné kritériá na príslušné stupne výstav (pozri výstavné propozície nižšie). Všetkých záujemcov zo Slovenska preto žiadame, aby sa promptne obrátili na národného komisára o ďalšie informácie.

Národný komisár ZSF pre filatelistickú výstavu LIBEREC 2019: Vojtech Jankovič

Kontaktná adresa: vojtech.jankovic@gmail.com


Dôležité termíny


 • Zaslanie prihlášky: do 30. 4. 2019 (v prípade slovenských exponátov treba zaslať prihlášku národnému komisárovi do 21. 4. 2019)
 • Rozhodnutie OV o prijatí exponátu: do 31. 5. 2019
 • Vyrozumenie o prijatí exponátu: do 30. 6. 2019
 • Odoslanie exponátov filatelistickej literatúry: do 15. 7. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Úhrada výstavného poplatku: do 31 7. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Odoslanie naskenovaného exponátu: do 31. 7. 2019
 • Doručenie exponátu vrátane preukazu: do 20. 9. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Osobné odovzdanie exponátu: 21. nebo 22. 9. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Zahájenie výstavy: 25. 9. 2019
 • Odborný seminár: 28. 9. 2019
 • Ukončenie výstavy: 29. 9. 2019
 • Výdaj exponátov: 29. 9. 2019 po 14. hodine (v prípade slovenských exponátov osobne prevezme národný komisár)
 • Odoslanie exponátov: do 8. 10. 2019 (v prípade slovenských exponátov len na výslovnú žiadosť vystavovateľa, inak osobne prevezme národný komisár)

Výstavné propozície (IREX) národnej filatelistickej výstavy LIBEREC 2019


PDF dokument Propozície národnej filatelistickej výstavy LIBEREC 2019.


Prihlášky exponátov na národnú filatelistickú výstavy LIBEREC 2019


PDF dokument Prihláška exponátu na výstavu LIBEREC 2019 (PDF)

Word dokument Prihláška exponátu na výstavu LIBEREC 2019 (Word 97-2003)

Word dokument Prihláška exponátu na výstavu LIBEREC 2019 (Word )
Mapa s vyznačeným miestom konania:


Ďalšie informácie o výstave nájdete na stránke Klubu filatelistů 04-01 Liberec: Národná filatelistická výstava LIBEREC 2019.


 Post a comment

TOP Philatelic Events

TOP Philatelic Events

TOP Philatelic Events
TOP Philatelic Events
Forthcoming Philatelic Events

Forthcoming Philatelic Events

Forthcoming Philatelic Events
 

... all philatelic events

Forthcoming Philatelic Events
National Stamp Exhibition LIBEREC 2019 in Liberec (Czech Republic)

National Stamp Exhibition LIBEREC 2019 in Liberec (Czech Republic)
National Stamp Exhibition LIBEREC 2019 in Liberec (Czech Republic)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Režisér dokáže vytvoriť tragédiu alebo komédiu z jednej a tej istej udalosti podľa toho, ako sa rozhodne. A vy môžete vo svojej mysli urobiť to isté.

(Anthony Robbins)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk