Inauguration of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775)

Occasional postmark used in Nitra on the occasion of the inauguration of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary.

26. 07. 2024

Philatelic Exhibitions:
National Stamp Exhibition LIBEREC 2019 in Liberec (Czech Republic)

National Stamp Exhibition LIBEREC 2019 in Liberec (Czech Republic)
Location: Kavárna POŠTA, nám. Dr. E. Beneše 584/24, Staré Město, Liberec (Česká republika)
Entry: Free (voluntary admission)
Date: 25. 09. 2019 - 29. 09. 2019

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the National Stamp Exhibition LIBEREC 2019 in Liberec (Czech Republic).Národná filatelistická výstava


LIBEREC 2019


(výstava 1. stupňa (národná) a 3. stupňa (premiérová))Základné informácie


Výstava ,,Liberec 2019“ je soutěžní všeobecnou filatelistickou výstavou ve dvou kategoriích – 1. stupně (dříve kategorie národní výstavy) a 3. stupně (dříve kategorie výstavy premiéra). Cílem výstavy je propagovat filatelii a virtuální výstavu Exponet a dále podnítit zájem veřejnosti o filatelii. Současně chce prohloubit spolupráci mezi filatelisty v České republice.

PDF dokument Bulletin č. 1 výstavy LIBEREC 2019 (PDF)

PDF dokument Bulletin č. 2 výstavy LIBEREC 2019 (PDF)


Usporiadatelia výstavy


Pořadatelem výstavy je Svaz českých filatelistů (dále jen SČF) ve spolupráci s Klubem filatelistů Liberec, z.s. Organizačně výstavu zajišťuje SČF prostřednictvím Klubu filatelistů 04-01 Liberec. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje organizační výbor (dále jen OV), který má rozhodovací pravomoc.


Miesto a dátum konania


Výstava se bude konat v bývalé Kavárně Pošta (nyní v majetku Krajského ředitelství policie Libereckého kraje), nám. Dr. E. Beneše 584, Liberec 1 – Staré Město ve dnech 25. až 29. září 2019. Slavnostní zahájení bude dne 25. září 2019, otevírací doba výstavy je od 9 do 18 hodin, vneděli 29. září pouze od 9 do 12 hodin.


Slovenské exponáty a národný komisár


Vďaka bilaterálnej zmluve medzi SČF a ZSF a ústretovosti vedenia SČF a organizačného výboru výstavy, sa môžu výstavy LIBEREC 2019 zúčastniť aj slovenské exponáty členov ZSF, ktoré spĺňajú kvalifikačné kritériá na príslušné stupne výstav (pozri výstavné propozície nižšie). Všetkých záujemcov zo Slovenska preto žiadame, aby sa promptne obrátili na národného komisára o ďalšie informácie.

Národný komisár ZSF pre filatelistickú výstavu LIBEREC 2019: Vojtech Jankovič

Kontaktná adresa: vojtech.jankovic@gmail.com


Dôležité termíny


 • Zaslanie prihlášky: do 30. 4. 2019 (v prípade slovenských exponátov treba zaslať prihlášku národnému komisárovi do 21. 4. 2019)
 • Rozhodnutie OV o prijatí exponátu: do 31. 5. 2019
 • Vyrozumenie o prijatí exponátu: do 30. 6. 2019
 • Odoslanie exponátov filatelistickej literatúry: do 15. 7. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Úhrada výstavného poplatku: do 31 7. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Odoslanie naskenovaného exponátu: do 31. 7. 2019
 • Doručenie exponátu vrátane preukazu: do 20. 9. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Osobné odovzdanie exponátu: 21. nebo 22. 9. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Zahájenie výstavy: 25. 9. 2019
 • Odborný seminár: 28. 9. 2019
 • Ukončenie výstavy: 29. 9. 2019
 • Výdaj exponátov: 29. 9. 2019 po 14. hodine (v prípade slovenských exponátov osobne prevezme národný komisár)
 • Odoslanie exponátov: do 8. 10. 2019 (v prípade slovenských exponátov len na výslovnú žiadosť vystavovateľa, inak osobne prevezme národný komisár)

Výstavné propozície (IREX) národnej filatelistickej výstavy LIBEREC 2019


PDF dokument Propozície národnej filatelistickej výstavy LIBEREC 2019.


Prihlášky exponátov na národnú filatelistickú výstavy LIBEREC 2019


PDF dokument Prihláška exponátu na výstavu LIBEREC 2019 (PDF)

Word dokument Prihláška exponátu na výstavu LIBEREC 2019 (Word 97-2003)

Word dokument Prihláška exponátu na výstavu LIBEREC 2019 (Word )
Mapa s vyznačeným miestom konania:


Ďalšie informácie o výstave nájdete na stránke Klubu filatelistů 04-01 Liberec: Národná filatelistická výstava LIBEREC 2019.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists