Uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Červenom Kláštori pri príležitosti slávnostného uvedenia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Výstavy a exponáty:
Národná výstava poštových známok LIBEREC 2019 a slovenská účasť

Národná výstava poštových známok LIBEREC 2019 a slovenská účasť
Autor: Vojtech Jankovič (foto: Organizačný výbor LIBEREC 2019)
Publikované: 14. 12. 2019 19:21

Správa slovenského národného komisára a člena poroty z českej národnej výstavy poštových známok LIBEREC 2019 (25. – 29. 9. 2019).


Česká Národná výstava poštových známok LIBEREC 2019


V dňoch 25. až 29. septembra 2019 sa konala v krásnych priestoroch kaviarne POŠTA v severočeskom meste Liberec česká Národná výstava poštových známok LIBEREC 2019.

Česká národná výstava poštových známok LIBEREC 2019

Oficiálny plagát Národnej výstavy poštových známok LIBEREC 2019.Česká národná výstava poštových známok LIBEREC 2019

Nádherné a nanajvýš dôstojné priestory kaviarne POŠTA na centrálnom námestí Dr. E. Beneša v Liberci.Pre upresnenie treba uviesť, že výstava poštových známok LIBEREC 2019, nebola len národná, t. j. výstava I. stupňa, ale boli na nej vystavené a riadne hodnotené aj exponáty II. a III. stupňa. Inými slovami tri v jednom, čo je trend spájania viacerých stupňov výstav na jednom mieste a v jednom čase. Píšem to preto, že rovnaký prístup navrhujeme aj pre ZSF a slovenských organizátorov výstav a pokúsime sa ho zapracovať aj do novelizovaného výstavného poriadku ZSF.

Česká národná výstava poštových známok LIBEREC 2019

Hlavní protagonisti Národnej výstavy poštových známok LIBEREC 2019 (zľava): V. Vaníček (podpredseda SČF, predseda komisie porotcov SČF), L. Kunc (predseda výstavnej poroty), J. Cacka (zastupujúci predseda SČF), J. Chudoba (predseda organizačného výboru), J. Kraus (vystavovateľ exponátov arktickej filatelie a jeden z hlavných donorov výstavy).Česká národná výstava poštových známok LIBEREC 2019

Sladké prekvapenie pri slávnostnom otvorení: "Filatelistická torta".
Účasť slovenských exponátov


Za bežných okolností nebýva pravidlom, aby sme sa venovali zahraničným výstavám, tentokrát urobíme výnimku. Dôvod je prostý: výstavy LIBEREC 2019 sa zúčastnilo viac slovenských exponátov. Prečo tomu tak bolo?

Prvotným impulzom bola prosba nášho vystavovateľa O. Jarabicu o pomoc pri vystavení jeho napredujúceho exponátu Novinové známky Slovenska vydané v roku 1939, aby získal kvalifikáciu na vyššie (medzinárodné) výstavy. Keďže u nás príslušná kvalifikačná výstava nie je a ani sa v najbližšej dobe nechystá a máme bilaterálnu zmluvu medzi ZSF a SČF, ktorá umožňuje účasť na výstavách druhej strany, obrátil som sa s touto požiadavkou na predsedu OV LIBEREC 2019 J. Chudobu. Ten súhlasil a naznačil, že kľudne môžem prihlásiť aj ďalšie exponáty, mal by som však byť menovaný za národného komisára, aby to dostalo oficiálny punc a pomohol som s organizáciou slovenskej účasti. A tak som získal od Rady ZSF nomináciu a mohol osloviť ďalších členov ZSF. Prihlásilo sa spolu 8 dospelých a jeden mládežnícky vystavovateľ s 10 filatelistickými exponátmi a 2 exponátmi filatelistickej literatúry. To však nebolo všetko, lebo dávno po uzavretej nominácií som sa na moje nemilé prekvapenie dozvedel o záujme J. Píšu, ktorý prihlásil svoj exponát perfinov na známkach Hradčany (ešte som nevedel pod akým názvom sa ho tentokrát pokúsi vystaviť) a o 8 mládežníckych exponátoch z Trnavy, ktoré prihlásila vedúca krúžku V. Chorvatovičová tiež priamo u J. Chudobu. Dosť ma to vyviedlo z konceptu, lebo sa to nerobí, ale nejako sme to zvládli a nakoniec sa na českej národnej výstave zúčastnilo 12 filatelistických exponátov dospelých (desať 5-rámových + dva 1-rámové), 9 exponátov mládeže a 2 exponáty literatúry. Ich zaradenie do výstavných tried a hodnotenie uvádzam nižšie.

Na výstave LIBEREC 2019 sa nepredstavili slovenské exponáty „z prvého výkonnostného koša“, čo umožnilo ďalším vystavovateľom prezentovať svoje exponáty a prípadne sa pokúsiť o zvýšenie kvalifikácie. Popravde, nie mnohým sa to podarilo, takže zostáva ešte mnoho práce (a dúfam aj radosti) pri dopĺňaní materiálu a spracovaní tém alebo oblastí záujmu. Najviac potešil pomaly sa zlepšujúci tematický exponát F. Sopka, dva výrazne zlepšené 1-rámové tematické exponáty M. Šajgalíka a úplne nový tematický exponát P. Lakatu, ktorý naznačuje veľké možnosti do budúcnosti. Žiaľ, vyššie bodové hodnotenie si sám „odfúkol“ J. Píša nepochopiteľným nezaradením úvodného listu a miesto toho nezmyselným zaradením dvoch výstavných listov s modernými známkami Hradčian v úvodnej časti exponátu, čo sa nijakým spôsobom nedalo prehliadnuť.

Medzi mládežníckymi exponátmi taktiež neboli žiadne mimoriadne kvalitatívne zmeny, čo prináša opäť raz potrebu zamyslieť sa ako s mládežníkmi pracovať alebo ako medzi nimi hľadať zatiaľ nevybrúsené jagavé diamanty. Smutnou realitou bolo, že nemohli byť hodnotené dva exponáty kvôli nízkemu počtu listov, ktoré neboli vystavovatelia schopní do termínu výstavy doplniť (súvisí to aj s nesúladom medzi výstavným poriadkom SČF a ZSF). Tento fakt sme vedeli vopred, no aj tak sme sa rozhodli exponáty bez hodnotenia vystaviť – obaja autori tým, spolu s ostatnými mládežníkmi, mohli dostať zaujímavé vecné ceny.


Trieda 1: Tradičná filatelia - Československo

Oldřich Jarabica – Novinové známky Slovenska vydané v roku
I. stupeň: pozlátená medaila (75 b.) – kvalifikácia na medzinárodné výstavy

Oldřich Jarabica – Doplatné známky Slovenska – známky hodnoty 1 Ks
III. stupeň: pozlátená medaila (70 b.)

Trieda 2: Poštová história

Dušan Letko – Výplatné odtlačky pošty Nitra 1
III. stupeň: postriebrená medaila (52 b.)

Július Píša – Dierkované Hradčany
I. stupeň: pozlátená medaila (76 b.)

Trieda 3: Celiny

Jozef Máj – Uhorský poštový lístok z roku 1882
III. stupeň: strieborná medaila (63 b.)

Trieda 6: Námetová filatelia

Ján Dobrovolský – Z vozíčka na stupne víťazov (šport zdravotne postihnutých)
III. stupeň: strieborná medaila (57 b.)

Peter Lakata – Hlboká poklona československej hokejovej škole
III. stupeň: strieborná medaila (64 b.)

Otto Piszton – Kôň v poštovníctve
I. stupeň: bronzová medaila (58 b.)

František Sopko – Hry z Olympie, hry zo všetkých najslávnejšie
I. stupeň: pozlátená medaila (75 b.)

Milan Šajgalík – Konštantín – filozof a štvrtý jazyk
1-rámový exponát: pozlátená medaila (67 b.)

Milan Šajgalík – Dve miesta pod oborom v Nitre
1-rámový exponát: pozlátená medaila (71 b.)

Trieda 8: Literatúra

Milan Šajgalík – Nitra pohľadom filatelistu
Strieborná medaila (67 b.)

Milan Šajgalík – Virtuálna púť do Santiaga na poštových známkach
Veľká strieborná medaila (72 b.)

Trieda 10: Mládež

Matúš Bartúnek – Športom k zdraviu
II. stupeň: nehodnotený

Lucia Demovičová – Mačky a psy
III. stupeň: bronzová medaila (48 b.)

Radomír Jaček – Športujeme pre zdravie
II. stupeň: nehodnotený

Matúš Kolník – Zvieratá a ich ríša
II. stupeň: strieborná medaila (60 b.)

Matej Orešanský – Športy
II. stupeň: strieborná medaila (60 b.)

Matej Slanina – Kozmos – Človek splnil svoj sen
I. stupeň: pozlátená medaila (75 b.)

Michal Šulko – Vesmír
I. stupeň: veľká strieborná medaila (70 b.)

Samuel Šulko – Na koľajniciach
I. stupeň: strieborná medaila (69 b.)

Kristína Siváčková – Pražský a Bratislavský hrad
III. stupeň: strieborná medaila (59 b.)

Česká národná výstava poštových známok LIBEREC 2019

Ďalekú cestu na výstavu neváhal merať aj jeden z úspešných slovenských vystavovateľov Milan Šajgalík (vpravo) - na fotografii spolu s národným komisárom a porotcom Vojtechom Jankovičom pri prehliadke výstavy.


Hodnotenie exponátov


Exponáty hodnotila výstavná porota, ktorá bola vďaka mojej účasti medzinárodná. Jej predsedom bol Lubomír Kunc, čerstvý certifikovaný FIP porotca v triede poštovej histórie. Hodnotenie exponátov nám dalo zabrať, najmä kvôli zdravotnej absencii J. Sedláka, ktorý citeľne chýbal v najsilnejšej triede tradičnej filatelie. Výsledné bodové hodnotenie bolo v niektorých prípadoch možno trochu nižšie ako sa očakávalo, no musím povedať, že maximálne objektívne so snahou vystavovateľom pomôcť prísnosťou na domácich výstavách, aby kvalifikáciu na medzinárodné získavali (a tým zodpovedne reprezentovali) len kvalitné exponáty. Výstavu osviežilo zaradenie, okrem súťažných exponátov, aj nesúťažnej prehliadky rozsahovo menších exponátov miestnych filatelistov, ktorí mohli prezentovať pred verejnosťou svoje zbierky a často veľmi zaujímavé expozície, ktoré síce nespĺňajú kritéria na súťažné exponáty, no sú nemenej zaujímavé a pritiahli zraky nemálo záujemcov. Podľa mňa vynikajúci nápad hodný nasledovania!

V triede tradičnej filatelie (Československo) bol bodovo najvyššie hodnotený výborný exponát: Josef Chudoba – Československo – Osvobozená republika (83 b. a veľká pozlátená medaila + vecná cena).

V triede tradičnej filatelie (cudzina) bol bodovo najvyššie hodnotený na naše končiny až neuveriteľný  exponát Jaromír Petřík – Afgínistán 1871 – 1900, ktorý asi najviac pocítil prísne bodové hodnotenie poroty.

V triede poštovej histórie (a nielen v nej) vyčnieval nový, no opäť vynikajúcim materiálom nabitý, exponát nášho rodáka v českom drese: Peter Severín – Pečiatky slovenských poštových úradov v období 1850 – 1867 (96 b. a zlatá medaila). Okrem toho si pozornosť zaslúžia dva ďalšie zlaté exponáty: Miloš Červinka – Poštovní historie na Děčínskuu (93 b. a veľká zlatá medaila + vecná cena) a Vladimír Münzberger – Perfiny a jejich predchůdci v Předlitavsku do roku 1900 (91 b. a veľká zlatá medaila + vecná cena).
V tejto triede boli zaradené ešte tri mimoriadne kvalitné zahraničné exponáty, ktoré vystavili ich autori na osobné pozvanie Jiřího Krausa, špecialistu na polárnu filateliu: Daniel Bringer (USA) – Švédska vedecká expedícia do antarktickej oblasti (96 b. a veľká zlatá medaila + vecná cena), Serge Kahn (Francúzsko) – Francúzke aktivity v Arktíde 1928 – 1939 (95 b. zlatá medaila + vecná cena) a Hal Vogel (Nemecko) – Wilkesova antarktická expedícia 1838 – 42: Jej mnoho (často nepriaznivých) aspektov (92 b. a veľká zlatá medaila).

V triede aerofilatelie bol vystavený jediný, no vysoko hodnotený exponát: Bedřich Helm – Letecká pošta poštových úradov U. S. Army v Československu 1945 (90 b. a veľká zlatá medaila).

V námetovej (tematickej) triede nebolo príliš veľa kvalitných exponátov, čo je zrkadlom stále stagnujúcej tematickej filatelie v Čechách. Výrazne vyčnieval len do hĺbky tematicky prepracovaný exponát: Petr Fencl – Československé stopy ve vesmíru (85 b. a zlatá medaila + vecná cena).  

Žiaľ, podobné, nie príliš povzbudivé slová sa dajú napísať o triede mládeže, ktorá ukazuje, že veľmi dobré exponáty sú skôr výnimkou: Vojtěch Zábojník – Automobil (85 b. a zlatá medaila + vecná cena).

A na záver som si nechal Otvorenú triedu. A to vďaka dvom výnimočným exponátom už spomínaného miestneho polárneho matadora Jiřího Krausa, ktorý predstavil svoj úžasný exponát plný autentických poštových i nepoštových dokladov: Jiří Kraus – Hľadanie Antarktídy – a nájdenie mnohého ďalšieho (95 b. a zlatá medaila + vecná cena), doplnený ďalším nemenej zaujímavým polárnym exponátom: Jiří Kraus – Prvá švédska antarktická expedícia 1901 – 1904 (91 b. a zlatá medaila).

Tieto dva exponáty, spolu s tromi pozvanými zahraničnými exponátmi v triede poštovej histórie, boli ako celok skutočným skvostom a ozdobou celej výstavy, lahôdkou pre oči, pri ktorej striasalo od polárnej zimy – akousi ochutnávkou salónu polárnej filatelie alebo dokonca svetovej výstavy polárnej filatelie, ktorú Jiří Kraus plánuje niekedy možno už v roku 2021 v Liberci zorganizovať. Zostáva len tešiť sa a držať palce nech sa tento mimoriadny zámer vydarí....


Záverečné zhodnotenie


Na záver mi zostáva len poďakovať organizátorom v čele s neúnavným predsedom organizačného výboru Národnej výstavy poštových známok LIBEREC 2019 Josefom Chudobom za pozvanie a možnosť byť súčasťou tejto mimoriadne vydarenej výstavy či už formou vystavených exponátov slovenských vystavovateľov alebo účasťou vo výstavnej porote. A zaželať jemu aj všetkým libereckým filatelistom mnoho entuziazmu a radosti z nášho ušľachtilého koníčka.

Moje poďakovanie patrí ZKF Bratislava, ktoré mi prispelo na cestu a dopravu exponátov, ktorú som musel absolvovať dokonca dvakrát, keďže som bol delegát II. snemu ZSF v Trenčíne - konal sa počas výstavy LIBEREC 2019 a musel som sa vrátiť po exponáty.


Použité zdroje


Pri príprave na výstavu ako aj pri príprave tohto článku boli použité informácie z oficiálnej stránky Klub filatelistů 04-01 Liberec a oficiálne fotografie organizačného výboru Národnej výstavy poštových známok LIBEREC 2019: LIBEREC 2019 - Stavba výstavy, LIBEREC 2019 - Finalizácia a práca poroty, LIBEREC 2019 - Výstavné priestory, LIBEREC 2019 - Večer pre partnerov výstavy, LIBEREC 2019 - Palmares.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov