Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
Aukcia Burda (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vianoce  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Novinky z časopisu LINN's Stamp News

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016


Popis: Informácie o medzinárodnej filatelistickej výstave HUNFILA 2016 v Szombathely (Maďarsko).

Miesto: AGORA – Szombathely Kulturális Központ (Cultural Centre), Március 15. tér. 5., Szombathely (Maďarsko)

Vstup: Bližšie neurčený

Dátum: 06. 05. 2016 - 08. 05. 2016


Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016


Medzinárodná filatelistická výstava


HUNFILA 2016


(výstava I. stupňa (národná) s medzinárodnou účasťou)Národný komisár


Národný komisár ZSF na filatelistickú výstavu HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY je
Ing. Ladislav Fekete.

Úlohou národného komisára je na základe pravidelnej komunikácie s organizačným výborom (OV) výstavy poskytovať informácie o výstave, zabezpečiť získanie prihlášok kvalitných filatelistických exponátov, vrátane kontroly ich obsahovej správnosti a následného odoslania OV výstavy. Po rozhodnutí OV výstavy o prijatých exponátoch informuje vystavovateľov, organizuje úhradu výstavných poplatkov na účet OV výstavy a zabezpečuje ďalšie prípravné aktivity. Pri samotnej výstave národný komisár zabezpečuje transport exponátov na a z výstavy a zúčastňuje sa ich montáže a demontáže. V prípade neprítomnosti vystavovateľov sa národný komisár zúčastňuje stretnutia porotcov s vystavovateľmi, aby mohol tlmočiť výhrady a názory porotcov vystavovateľom. Po skončení výstavy národný komisár odovzdá exponáty a všetky náležitosti vrátane výstavných tlačovín a pridelených medailí vystavovateľom.

Kontaktné informácie na národného komisára ZSF sú uvedené nižšie.


Výstavné propozície


Propozície medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY v angličtine a maďarčine:
PDF dokument HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY - Special Regulations
PDF dokument HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY - Speciális szabályzata.


Prihláška exponátu


Prihláška exponátu na medzinárodnú filatelistickú výstavu HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY v maďarčine/angličtine/nemčine:
PDF logo HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY - Prihláška exponátu.

Termín zaslania prihlášok spolu s úvodným listom exponátu na adresu národného komisára ZSF je 21. februára 2016.

Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť správny a úplný názov exponátu, jeho stručný popis a všetky predchádzajúce výstavy s dosiahnutým bodovým ohodnotením a pridelenou medailou. V prípade literatúry je potrebné uviesť rok vydania. V prípade mládežníckych exponátov je potrebné uviesť dátum narodenia vystavovateľa, pre správne zaradenie do vekových kategórií a pridelenie zodpovedajúceho počtu výstavných listov (plôch). Celá prihláška a jej obsahová správnosť musí byť potvrdená klubom filatelistov, resp. krúžkom mladých filatelistov, ktorého je vystavovateľ členom.


Kontakty a informácie


Kontakt pre získanie ďalších informácií o výstave a zaslanie prihlášok (prihlášky sa nezasielajú adresu organizačného výboru výstavy!):
Ing. Ladislav Fekete
emailová adresa: laci@fekete.sk
poštová adresa: Ing. Fekete Ladislav, Kpt. Nálepku 725/9, 924 01 Galanta
telefonický kontakt: 0903 75 75 93.


Ďalšie informácie o výstave nájdete na stránke Maďarského zväzu filatelistov (MABÉOSZ): Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY.
Súvisiace oznamy (1):

Úspešný vstup slovenských filatelistických exponátov na výstavu HUNFILA 2016Úspešný vstup slovenských filatelistických exponátov na výstavu HUNFILA 2016 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016
Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Keby rozhodovala len cena, všetci by jazdili na Trabantoch.

(Tamás Kasza)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
Google+ (Filatelia a poštové známky) Google+ (Vojtech Jankovič)
 
Copyright (c) 2007-2018 FilaNotes. Všetky práva vyhradené.