Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Úspešný vstup slovenských filatelistických exponátov na výstavu HUNFILA 2016

Úspešný vstup slovenských filatelistických exponátov na výstavu HUNFILA 2016
Autor: Ladislav Fekete, Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 17. 03. 2016 21:10

Informácia od národného komisára medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2016 Ladislava Feketeho o prijatí všetkých prihlásených slovenských exponátov.

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016

Rozhodnutie organizačného výboru


Veľmi príjemná správa prišla od organizačného výboru tohtoročnej medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2016, keď všetkých 15 prihlášok slovenských exponátov bolo prijatých, čo značí, že slovenskí vystavovatelia budú reprezentovať ZSF ale i sami seba s veľmi silnými a vysoko odborne pripravenými exponátmi. Veľkú mieru na tom má aj národný komisár Ladislav Fekete, ktorý výberu a príprave prihlášok venoval veľkú pozornosť.


Zoznam prijatých slovenských exponátov


LANCZ Eugen Tradičná filatelia Uhorské známky 1888 - 1899 vzor listová obálka
PISA Július Tradičná filatelia 50 rokov perfinov na česko-slovenskom území 1898-1948
CSICSAY Péter Poštová história Maďarsko: Poštové frankatúry 1900-1917
DIVOK František Poštová história Poštovníctvo na Spiši do roku 1920
JURKOVIČ Martin Poštová história Poľná pošta Podkarpatskej Ukrajiny 1919 - 1920
JURKOVIČ Martin Poštová história Poštová história Podkarpatskej Ukrajiny 1938 - 1944
FEKETE Ladislav Poštová história Rakúsko-uhorské letectvo v I. svetovej vojne
PISZTON Otto Tematická filatelia Kôň v umení
MRVA Dominik Trieda mládeže Rozpad ZSSR a Vznik novodobej Ukrajiny
MOLNÁR Július Filatelistická literatúra História Trnavy na filatelistických analogických dokumentoch
MOLNÁR Július Filatelistická literatúra Slovensko - História, kultúra a .....
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. Filatelistická literatúra Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014
CSICSAY Péter Jednorámové exponáty Pošmajstrovské recepisy z Horného Uhorska
CSICSAY Péter Jednorámové exponáty Komárom - Komárno, Poštová história rozdeleného mesta 1919 - 1938
JURKOVIČ Martin Jednorámové exponáty Hárček "Deťom"

...Ešte niečo vyše mesiaca sa môžu zahĺbiť do nich a čo to vylepšiť. Držme našim vystavovateľom palce, aby dosiahli hodnotné výsledky.


Autor: Ladislav Fekete, Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov