Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Issue of personalised adjusted printing sheet (UTL): Inter Bratislava - 40th anniversary of the 1st title of Czechoslovak champion in basketball (1979 - 2019)

Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition

Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition

Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition   Information from the National Commissioner of the International Philatelic Exhibition HUNFILA 2016 Ladislav Fekete on the acceptance of all submitted Slovak exhibits.
 


Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016

Rozhodnutie organizačného výboru


Veľmi príjemná správa prišla od organizačného výboru tohtoročnej medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2016, keď všetkých 15 prihlášok slovenských exponátov bolo prijatých, čo značí, že slovenskí vystavovatelia budú reprezentovať ZSF ale i sami seba s veľmi silnými a vysoko odborne pripravenými exponátmi. Veľkú mieru na tom má aj národný komisár Ladislav Fekete, ktorý výberu a príprave prihlášok venoval veľkú pozornosť.


Zoznam prijatých slovenských exponátov


LANCZ Eugen Tradičná filatelia Uhorské známky 1888 - 1899 vzor listová obálka
PISA Július Tradičná filatelia 50 rokov perfinov na česko-slovenskom území 1898-1948
CSICSAY Péter Poštová história Maďarsko: Poštové frankatúry 1900-1917
DIVOK František Poštová história Poštovníctvo na Spiši do roku 1920
JURKOVIČ Martin Poštová história Poľná pošta Podkarpatskej Ukrajiny 1919 - 1920
JURKOVIČ Martin Poštová história Poštová história Podkarpatskej Ukrajiny 1938 - 1944
FEKETE Ladislav Poštová história Rakúsko-uhorské letectvo v I. svetovej vojne
PISZTON Otto Tematická filatelia Kôň v umení
MRVA Dominik Trieda mládeže Rozpad ZSSR a Vznik novodobej Ukrajiny
MOLNÁR Július Filatelistická literatúra História Trnavy na filatelistických analogických dokumentoch
MOLNÁR Július Filatelistická literatúra Slovensko - História, kultúra a .....
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. Filatelistická literatúra Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014
CSICSAY Péter Jednorámové exponáty Pošmajstrovské recepisy z Horného Uhorska
CSICSAY Péter Jednorámové exponáty Komárom - Komárno, Poštová história rozdeleného mesta 1919 - 1938
JURKOVIČ Martin Jednorámové exponáty Hárček "Deťom"

...Ešte niečo vyše mesiaca sa môžu zahĺbiť do nich a čo to vylepšiť. Držme našim vystavovateľom palce, aby dosiahli hodnotné výsledky.Post a comment
Related events (1):

International Philatelic Exhibition HUNFILA 2016International Philatelic Exhibition HUNFILA 2016


Author: Ladislav Fekete, Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 17. 03. 2016 21:10
 
Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition

Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition
Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Skutočným rozdielom medzi firmami, ktoré predávajú rovnaký alebo podobný produkt, nie je produkt sám, ale obchodníci, ktorí ho predávajú.

(Thomas Watson)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk