100. výročie horolezeckého klubu JAMES

Poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia založenia horolezeckého klubu JAMES.

13. 08. 2021

Poštové materiály

Začiatok    <<   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   >>   Koniec
01. 03. 2010
Prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad Váhom (známka ZSF)
Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL)
Prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad Váhom (známka ZSF)
17. 02. 2010
DEKVS (91647): BRATISLAVA 1 - Komunálna poisťovňa
Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)
DEKVS (91647): BRATISLAVA 1 - Komunálna poisťovňa
09. 02. 2010
Zimná Kalokagatia 2010
Príležitostná pečiatka
Zimná Kalokagatia 2010
15. 01. 2010
XXI. Zimné olympijské hry Vancouver 2010 - Boby
Poštová známka
XXI. Zimné olympijské hry Vancouver 2010 - Boby
31. 12. 2009
Koniec platnosti korunových známok (Banská Bystrica)
Príležitostná pečiatka
Koniec platnosti korunových známok (Banská Bystrica)
31. 12. 2009
Koniec platnosti korunových známok (Košice)
Príležitostná pečiatka
Koniec platnosti korunových známok (Košice)
31. 12. 2009
Koniec platnosti korunových známok (Prešov)
Príležitostná pečiatka
Koniec platnosti korunových známok (Prešov)
31. 12. 2009
Koniec platnosti korunových známok (Žilina)
Príležitostná pečiatka
Koniec platnosti korunových známok (Žilina)
31. 12. 2009
Koniec platnosti korunových známok (Trenčín)
Príležitostná pečiatka
Koniec platnosti korunových známok (Trenčín)
31. 12. 2009
Koniec platnosti korunových známok (Nitra)
Príležitostná pečiatka
Koniec platnosti korunových známok (Nitra)
31. 12. 2009
Koniec platnosti korunových známok (Trnava)
Príležitostná pečiatka
Koniec platnosti korunových známok (Trnava)
31. 12. 2009
Koniec platnosti korunových známok (Bratislava)
Príležitostná pečiatka
Koniec platnosti korunových známok (Bratislava)
31. 12. 2009
Koniec platnosti korunových známok
Poštový lístok s prítlačou
Koniec platnosti korunových známok
18. 12. 2009
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2009
Príležitostná pečiatka
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2009
16. 12. 2009
300. výročie popravy kežmarských martýrov
Príležitostná pečiatka
300. výročie popravy kežmarských martýrov
11. 12. 2009
40. výročie vzniku Galérie M. A. Bazovského
Príležitostná pečiatka
40. výročie vzniku Galérie M. A. Bazovského
10. 12. 2009
800. výročie prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi
Príležitostná pečiatka
800. výročie prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi
Začiatok    <<   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   >>   Koniec

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov