Pošta: IX. medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít - www.postoveznamky.sk

Cervantes a Don Quijote, Marcela Díaz Cabal (španielsky)

Zaujímavý článok o filatelii a zbieraní známok z internetového blogu La Lupa.

20. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
IX. medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít

Deň používania: 19. 09. 2011
 
Pošta: RAJECKÉ TEPLICE
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania IX. medzinárodnej konferencie zástupcov poštových správ a univerzít v Rajeckých Tepliciach.


Textový motív: IX. medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít / POSTPOINT / ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE / KATEDRA SPOJOV

Obrazový motív: Symbolická stavba s nápisom POSTPOINT, logo spojov.

Autor: Jaroslav Madleňak


Tematický popis a súvislosti:

Medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít je zamerané na rozšírenie medzinárodnej spolupráce, európsku integráciu a hľadanie spoločných ciest zvyšovania kvality riadenia v pošte. Mottom konferencie POSTPOINT v roku 2011 je „OPEN MARKET - A CHALLENGE FOR POSTAL SERVICES“.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov