Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 18. 2. 2020)

18. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Michal Miloslav Hodža

Deň používania: 22. 09. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti inaugurácie poštovej známky Osobnosti: Michal Miloslav Hodža v Liptovskom Mikuláši.
Deň používania: 22. 9. 2011
Pošta: Liptovský Mikuláš 1
Farba: čierna
Autor: Mgr. K. Verešová
Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY M. M. HODŽU 1811 - 1870
Obrazový motív: Kalich, evanjelický kostol v Liptovskom Mikuláši.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov