XXXIII. Letné olympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXIII. Letných olympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Filatelistické výstavy:
Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019
Miesto: Verona Exhibition Centre, Viale del Lavoro, 8, Verona (Taliansko)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 22. 11. 2019 - 24. 11. 2019

Pozvanie na ECTP 2019 - oficiálne Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii 2019 vo Verone


Vstup pre verejnosť:
       Piatok 22. 11. 2019: 10:00 - 18:00
       Sobota 23. 11. 2019: 9:00 - 18:00
       Nedeľa 24. 11. 2019: 9:00 - 13:00

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019

ECTP 2019
European Championship for Thematic Philately


Verona, 22 - 24 November 2019


Federazione fra le Società Filateliche ItalianeZákladné informácie o výstave


Medzinárodná filatelistická výstava pod patronátom FEPA Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019 (European Championship for Thematic Philately) sa koná v dňoch 22. - 24. novembra 2019 v rámci 133. Medzinárodného zberateľského veľtrhu VERONAFIL v talianskej Verone.

Výstavné pravidlá ECTP 2019: PDF dokument Výstavné pravidlá (IREX) pre výstavu ECTP 2019


Výstavné triedy


Na základe rozhodnutia usporiadateľov, budú exponáty rozdelené do nasledovných 8 tematických výstavných tried (voľba výstavnej triedy je plne v kompetencii vystavovateľa):

  1. Umenie a kultúra (Arts and Culture)
  2. História/dejiny a organizácie (History and Organisations)
  3. Človek a (jeho) každodenných život (Man and Everyday Life)
  4. Šport a voľný čas (Sport and Leisture)
  5. Doprava a technológie (Transport and Technology)
  6. Medicína a veda (Medicine and Science)
  7. Zvieratá a rastliny (Animals and Plants)
  8. Poľnohospodárstvo a domáce zvieratá (Agriculture and Pets)

Podmienky účasti exponátov


Podmienkou účasti exponátu je platná kvalifikácia na FIP/FEPA výstavy (minimálne pozlátená medaila na národnej výstave). Rozsah exponátov, ktoré získali na niektorej z predchádzajúcich FIP/FEPA výstav aspoň 85 bodov je 11 výstavných plôch (132 listov), rozsah ostatných exponátov je 7 výstavných plôch (84 listov) (nemecký štandard: na jednej výstavnej ploche je 12 listov - v troch radoch po štyroch listoch).


Národný komisár


Národný komisár ZSF na filatelistickú výstavu ECTP 2019: Vojtech Jankovič

Kontaktná adresa: vojtech.jankovic@gmail.com


Prihlasovanie exponátov


Vystavovateľ vyplní prihlášku a pošle spolu spolu s kópiu titulného listu a popisom exponátu (synopsis) národnému komisárovi najneskôr do 28. februára 2019. Pri prihlasovaní zvolí najvhodnejšiu výstavnú tematickú triedu, ktorá však môže byť zmenená prijímacou komisiou ECTP.
Dôležité upozornenie: Výstavné rámy v Taliansku sú určené len pre 12 výstavných listov, preto treba na výstavu doručiť 84 listov (v prípade 5-rámového exponátu) alebo 132 listov (v prípade 8 rámového exponátu).

Prihláška ECTP 2019: PDF dokument Prihláška na výstavu ECTP 2019


Zoznam prihlásených exponátov členov ZSF


Trieda tematickej filatelie (4. Šport a voľný čas (Sport and Leisture)):

  • Banás Igor - Kráľ športov - jazdecký šport (The King of Sports - Equestrian Sport)
  • Linder Marián - Šerm - Od počiatkov šermu po moderný šerm (Fencing - From Origin of Fencing to Modern Fencing)

Potvrdenie o prijatí exponátu


Potvrdenie o prijatí alebo neprijatí exponátu bude zaslané vystavovateľovi najneskôr do 31. júla 2019. Následne musí vystavovateľ potvrdiť svoju účasť:
- Zaplatením výstavného poplatku 30 € za jednu výstavnú plochu najneskôr do 30. septembra 2019 podľa priebežne komunikovaných platobných inštrukcií
- Poslaním, resp. nahratím celého exponátu vo forme PDF súboru do 30. septembra 2019 pre potreby (pred)hodnotenia výstavnou porotou.


Hodnotenie exponátov


Hodnotenie exponátov bude prebiehať podľa štandardných pravidiel hodnotenia exponátov na FIP výstavách (GREV a námetové SREV). Porota výstavy bude pozostávať z FIP a FEPA porotcov. V rámci každej výstavnej triedy budú vyhlásené tri najlepšie exponáty a odmenené zlatou, striebornou a ronzovou medailou. Následne spomedzi ôsmich zlatých exponátov z jednotlivých tried bude hlasovaním poroty zvolený víťaz Veľkej ceny (Grand Prix) ECTP 2019. Účasť vystavovateľov na výstave a záverečnom hodnotení je povinná.


FEPA seminár pre tematických porotcov


Súčasťou výstavy bude FEPA seminár tematických porotcov, na ktorý majú voľný vstup všetci FEPA a FIP porotcovia a budúci ašpiranti na medzinárodných porotcov. Porotcovia na národnej úrovni sa môžu zúčastniť, ak budú voľné miesta. Hlavným zmyslom seminára je formou spoločných prednášok, diskusií a skupinových hodnotení vybratých exponátov zjednotiť hodnotenie exponátov a prideľovanie bodov na medzinárodnom stupni výstav.


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Viac informácií o medzinárodnej filatelistickej výstave ECTP 2019 na oficiálnej stránke ECTP 2019 - European Championship for Thematic Philately


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov