Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019 - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádza personalizovaný UTL: Inter Bratislava - 40. výročie 1. titulu majstra Československa v basketbale (1979 - 2019)

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019


Popis: Pozvanie na ECTP 2019 - oficiálne Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii 2019 vo Verone

Miesto: Verona Exhibition Centre, Viale del Lavoro, 8, Verona (Taliansko)

Vstup: Bližšie neurčený

Dátum: 22. 11. 2019 - 24. 11. 2019

Vstup pre verejnosť:
       Piatok 22. 11. 2019: 10:00 - 18:00
       Sobota 23. 11. 2019: 9:00 - 18:00
       Nedeľa 24. 11. 2019: 9:00 - 13:00

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019

ECTP 2019
European Championship for Thematic Philately


Verona, 22 - 24 November 2019


Federazione fra le Società Filateliche ItalianeZákladné informácie o výstave


Medzinárodná filatelistická výstava pod patronátom FEPA Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019 (European Championship for Thematic Philately) sa koná v dňoch 22. - 24. novembra 2019 v rámci 133. Medzinárodného zberateľského veľtrhu VERONAFIL v talianskej Verone.

Výstavné pravidlá ECTP 2019: PDF dokument Výstavné pravidlá (IREX) pre výstavu ECTP 2019


Výstavné triedy


Na základe rozhodnutia usporiadateľov, budú exponáty rozdelené do nasledovných 8 tematických výstavných tried (voľba výstavnej triedy je plne v kompetencii vystavovateľa):

 1. Umenie a kultúra (Arts and Culture)
 2. História/dejiny a organizácie (History and Organisations)
 3. Človek a (jeho) každodenných život (Man and Everyday Life)
 4. Šport a voľný čas (Sport and Leisture)
 5. Doprava a technológie (Transport and Technology)
 6. Medicína a veda (Medicine and Science)
 7. Zvieratá a rastliny (Animals and Plants)
 8. Poľnohospodárstvo a domáce zvieratá (Agriculture and Pets)

Podmienky účasti exponátov


Podmienkou účasti exponátu je platná kvalifikácia na FIP/FEPA výstavy (minimálne pozlátená medaila na národnej výstave). Rozsah exponátov, ktoré získali na niektorej z predchádzajúcich FIP/FEPA výstav aspoň 85 bodov je 11 výstavných plôch (132 listov), rozsah ostatných exponátov je 7 výstavných plôch (84 listov) (nemecký štandard: na jednej výstavnej ploche je 12 listov - v troch radoch po štyroch listoch).


Národný komisár


Národný komisár ZSF na filatelistickú výstavu ECTP 2019: Vojtech Jankovič

Kontaktná adresa: vojtech.jankovic@gmail.com


Prihlasovanie exponátov


Vystavovateľ vyplní prihlášku a pošle spolu spolu s kópiu titulného listu a popisom exponátu (synopsis) národnému komisárovi najneskôr do 28. februára 2019. Pri prihlasovaní zvolí najvhodnejšiu výstavnú tematickú triedu, ktorá však môže byť zmenená prijímacou komisiou ECTP.
Dôležité upozornenie: Výstavné rámy v Taliansku sú určené len pre 12 výstavných listov, preto treba na výstavu doručiť 84 listov (v prípade 5-rámového exponátu) alebo 132 listov (v prípade 8 rámového exponátu).

Prihláška ECTP 2019: PDF dokument Prihláška na výstavu ECTP 2019


Zoznam prihlásených exponátov členov ZSF


Trieda tematickej filatelie (4. Šport a voľný čas (Sport and Leisture)):

 • Banás Igor - Kráľ športov - jazdecký šport (The King of Sports - Equestrian Sport)
 • Linder Marián - Šerm - Od počiatkov šermu po moderný šerm (Fencing - From Origin of Fencing to Modern Fencing)

Potvrdenie o prijatí exponátu


Potvrdenie o prijatí alebo neprijatí exponátu bude zaslané vystavovateľovi najneskôr do 31. júla 2019. Následne musí vystavovateľ potvrdiť svoju účasť:
- Zaplatením výstavného poplatku 30 € za jednu výstavnú plochu najneskôr do 30. septembra 2019 podľa priebežne komunikovaných platobných inštrukcií
- Poslaním, resp. nahratím celého exponátu vo forme PDF súboru do 30. septembra 2019 pre potreby (pred)hodnotenia výstavnou porotou.


Hodnotenie exponátov


Hodnotenie exponátov bude prebiehať podľa štandardných pravidiel hodnotenia exponátov na FIP výstavách (GREV a námetové SREV). Porota výstavy bude pozostávať z FIP a FEPA porotcov. V rámci každej výstavnej triedy budú vyhlásené tri najlepšie exponáty a odmenené zlatou, striebornou a ronzovou medailou. Následne spomedzi ôsmich zlatých exponátov z jednotlivých tried bude hlasovaním poroty zvolený víťaz Veľkej ceny (Grand Prix) ECTP 2019. Účasť vystavovateľov na výstave a záverečnom hodnotení je povinná.


FEPA seminár pre tematických porotcov


Súčasťou výstavy bude FEPA seminár tematických porotcov, na ktorý majú voľný vstup všetci FEPA a FIP porotcovia a budúci ašpiranti na medzinárodných porotcov. Porotcovia na národnej úrovni sa môžu zúčastniť, ak budú voľné miesta. Hlavným zmyslom seminára je formou spoločných prednášok, diskusií a skupinových hodnotení vybratých exponátov zjednotiť hodnotenie exponátov a prideľovanie bodov na medzinárodnom stupni výstav.


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Viac informácií o medzinárodnej filatelistickej výstave ECTP 2019 na oficiálnej stránke ECTP 2019 - European Championship for Thematic Philately
Súvisiace podujatia (1):

133. Medzinárodný zberateľský veľtrh VERONAFIL vo Verone133. Medzinárodný zberateľský veľtrh VERONAFIL vo Verone Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019
Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Outsideri sa zmenia na premiantov vo chvíli, keď nájdu niečo, pre čo sa dokážu nadchnúť.

(Richard St. John)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk