Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Výstavy a exponáty:
Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019 a slovenská účasť

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019 a slovenská účasť
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 01. 03. 2020 16:17

Správa slovenského národného komisára z Majstrovstiev Európy v tematickej filatelii vo Verone (Taliansko).


Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii (ECTP)


Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii (ECTP - European Championships on Thematic Philately) sú najprestížnejšie európske (a pravdepodobne aj svetové) súťažné zápolenie tematických exponátov. Konajú sa s podporou európskej filatelistickej federácie FEPA od roku 2006.

ECTP inicioval, a v prvých rokoch organizoval, dnes už nestor svetovej tematickej filatelie Damian Läge z Nemecka. Podarilo sa mu to aj vďaka tomu, že dohodol s organizátormi veľkého zberateľského veľtrhu v Essene výstavné priestory v rámci tamojšieho každoročného veľtrhu, pričom sa pravidelne striedali európske (ECTP) a nemecké (DCTP) majstrovstvá v tematickej filatelii.


Spôsob hodnotenia exponátov na ECTP


Exponáty súťažiace na ECTP sú rozdelené, pre ich lepšie vzájomné porovnávanie, do 8 tematických kategórií a kategórie víťazných exponátov z minulých výstav ECTP. Hodnotí ich medzinárodná porota podľa medzinárodných FIP pravidiel hodnotenia tematických exponátov, no neudeľuje medaily, ale len body a vyhlasuje prvé, druhé a miesto v každej kategórii. Navyše 9 víťazných exponátov - víťazov z každej kategórie - postupuje do záverečného finále, v ktorom jednotliví porotcovia v priamom verejnom hlasovaní, priďelujú exponátom body => exponát s najvyšším bodovým súčtom sa stáva víťazným exponátom ECTP pre daný rok.

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019 Verona
Ukážka výsledkov záverečného bodovania víťazných exponátov v jednotlivých kategóriách. Viťazom pre rok 2019 sa stal vynikajúci exponát venovaný významu objavenia Ameriky Krištofom Kolombom:
Francisco Piniella - La conquista del horizonte / The conquest of horizon (Dobytie obzoru).


9. ročník ECTP 2019 vo Verone


Po siedmich ročníkoch ECTP v Essene a jednom ročníku ECTP v roku 2010 v Paríži sa v roku 2019 organizácie majstrovstiev ujali talianski organizátori. Konkrétne FSFI (Federácia talianskych filatelistických spoločností), CIFT (Talianske centrum pre tematickú filateliu), UICOS (Taliansky zväz olympijských a športových zberateľov) a VERONAFIL (Asociácia filatelistov a numizmatikov Verony). Využili na to, ako býva nielen dobrým zvykom, ale v súčasnosti priam nevyhnutnosťou, veľký medzinárodný zberateľský veľtrh VERONAFIL. Jeho 133. pokračovanie sa konalo v dňoch 22. až 24. novembra 2019 vo veľkolepých výstavných priestoroch Verona Exhibition Centre v malebnej Verone.

Spoločné organizovanie veľtrhu a výstavy prinieslo synergický efekt dvoch veľkých podujatí: Veľtrh prilákal davy predajcov a zberateľov, výstava pritiahla už menšie húfy ale o to fundovanejších a zanietenejších vystavovateľov a návštevníkov. Spojenie to bolo veľmi užitočné, myslím, že ECTP 2019 malo vysokú návštevnosť. A nepochybne aj vysokú kvalitu.


Účasť slovenských exponátov na ECTP 2019


Nás môže tešiť, že po viacerých ročníkoch bez slovenskej účasti sa opäť podarilo pripraviť kvalitné slovenské exponáty, ktoré sa dokázali výstavy s úspechom zúčastniť. Obdiv za dobre pripravené exponáty a poďakovanie za reprezentáciu Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) a Spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) (a celého Slovenska) právom patrí dvom vystavovateľom a ich tematickým exponátom:

Igorovi Banásovi, ktorý sa zúčastnil so svojim exponátom The King of Sports - Equestrian Sport (Kráľ športov - jazdecký a dostihový šport) a získal 76 bodov, čo je úroveň veľkej striebornej medaily,

Mariánovi Linderovi, ktorý sa zúčastnil so svojim exponátom Fencing - From the origins of fencing to modern fencing (Šerm - Od počiatkov šermovania po moderný šerm) a získal 68 bodov, čo je úroveň postriebrenej medaily.

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019 Verona
Hodnotenie exponátov v kategórii "Šport a rekreácia", do ktorej boli zaradené aj oba slovenské exponáty.


Pravda, ich výsledky nie sú tie najvyššie, no už len účasť na týchto prestížnych majstrovstvách je úspechom a naplnením Coubertinovského: "Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!". Alebo ústami Mariána Lindera, ktorý je nielen zberateľom, ale aj bývalým aktívnym šermiarom a neskôr trénerom a funkcionárom a ktorý mi pri oznamovaní výsledkov povedal: "Jedna vec je účasť na individuálnych súťažiach a pohároch, druhá vec je účasť na Majstrovstvách Európy!". Z jeho hlasu bolo cítiť veľkú spokojnosť...


Kompletné výsledky ECTP 2019


Záujemcovia o kompletné výsledky všetkých 54 exponátov zúčastnených na ECTP 2019 si ich môžu pozrieť v nasledujúcom prehľade (exponáty sú rozdelené do 8 tematických skupín): ECTP 2019 Palmares.


Osobná účasť slovenských zberateľov na ECTP 2019


Podmienkou, myslím, že veľmi rozumnou, prijatia exponátu na ECTP je tradične povinná účasť vystavovateľov priamo na výstave. Hlavný dôvodom je vidieť na vlastné oči špičkové tematické exponáty a získať tak skúsenosti i inšpiráciu. Tiež to napomáha vytvoreniu komunity tematických zberateľov a vyvolaniu plodných diskusií medzi vystavovateľmi navzájom i medzi porotcami a vystavovateľmi. Preto bolo mojou úlohou ako národného komisára ZSF oboch našich vystavovateľov nielen presvedčiť k prihláseniu ich exponátov, ale im aj pomôcť na výstavu sa vypraviť. Podarilo sa to aj zásluhou vedenia Spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ), ktorá nám výraznou mierou prispela na cestu a ubytovanie a vďaka Zväzu slovenských filatelistov (ZSF), ktorý pomohol vystavovateľom uhradením nemalých výstavných poplatkov z Fondu aktívneho starnutia Ministerstva dopravy SR. Vďaka tejto pomoci sme mohli výstavu a súbežný veľtrh navštíviť v tak hojnom počte: dvaja vystavovatelia zo Slovenska (Igor Banás, Marián Linder) a traja ďalší tematickí zberatelia (Pavol Ondráška, Štefan Slanička, Vojtech Jankovič). K tomu sme ešte "pribalili" aj jedného vystavovateľa z Česka: Petr Fencl, ktorý sa zúčastnil so svojim exponátom Gagarin in Skirt (Gagarin v Sukni) a získal 80 bodov, čo je úroveň pozlátenej medaily.

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019 Verona
Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019 Verona
Dva zábery slovenskej výpravy na ECTP doplnenej o účastníkov z Talianska a Česka (hore) a z Poľska a Česka (dole).


Odborný a spoločenský program ECTP 2019


Súčasťou programu výstavy bol tzv. kvalifikačný tematický seminár, ktorý je určený na vzdelávanie porotcov, no prístup majú aj pokročilí vystavovatelia. Seminár bol venovaný výkladu modifikovaných špeciálnych výstavných pravidiel pre triedu tematickej filatelie (SREV), ktoré sú pripravované na schválenie na kongrese FIP v roku 2020 (P. Suhadolc). Ďalšími témami boli "Vhodný, okrajový a nevhodný materiál v tematickom exponáte" (K. Bracke), "Základné požiadavky a ich dosiahnutie: Spracovanie" (J. Majander), "Základné požiadavky a ich dosiahnutie: Tematické a filatelistické znalosti" (P. Guglielminetti) a "Základné požiadavky a ich dosiahnutie: Stav a vzácnosť" (D. Läge). Žiaľ, vďaka jazykovej bariére sa seminára zúčastnili len Š. Slanička a V. Jankovič.

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019 Verona
Predseda Tematickej komisie Svetovej filatelistickej federácie FIP (TC FIP) a medzinárodný tematický porotca Peter Suhadolc počas svojej odbornej prednášky.


Druhou veľmi dôležitou súčasťou majstrovstiev je osobné stretnutie porotcov s vystavovateľmi a diskusia priamo pri ich exponátoch. Opäť tu bolo treba vyriešiť jazykovú baréru, čo sa však aj vďaka trpezlivosti porotcov podarilo vyriešiť a naši vystavovatelia dostali pripomienky a návrhy na zlepšenie priamo z prvej ruky.

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019 Verona
Diskusia pri exponáte.


Celé podujatie, hlavne po spoločenskej stránke, vyvrcholilo oficiálnym vyhlásením výsledkov a recepciou, kde sa stretli prakticky všetci zaintersovaní do ECTP 2019.

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019 Verona
Člen vedenia Svetovej filatelistickej federácie FIP a medzinárodný tematický porotca Bernard Jimenez počas predstavovania víťazného exponátu ECTP 2019.


Záverečné zhodnotenie


Myslím, že účasť i samotný zájazd na výstavu splnili svoj účel: tematickí vystavovatelia vystavili svoje exponáty na najprestížnejšom súťažnom podujatí a všetci videli veľké množstvo vysoko kvalitných exponátov, mali možnosť komunikovať s ich autormi, porotcami a ďalšími zberateľmi a v neposlednom rade mali možnosť zúčastniť sa veľkého zberateľského veľtrhu a tým spoznať "svetovú" filateliu a zberateľstvo na vlastnej koži. Aj preto verím, že sa na ďalšom ročníku ECTP objavia nielen tieto (výrazne skvalitnené) ale aj ďalšie slovenské a české tematické exponáty.

Moje (a naše) poďakovanie patrí ešte raz Spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) a Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) za ich finančnú podporu našej účasti.


Použité zdroje


© Internetová stránka: ECTF 2019
© Oficiálne materiály k výstave ECTP 2019 (bulletin, katalóg, palmares a pod.)
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov