European Championships for Thematic Philately ECTP 2019 - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Looking for postage meter marks of the Slovak Olympic Committee

European Championships for Thematic Philately ECTP 2019

European Championships for Thematic Philately ECTP 2019

European Championships for Thematic Philately ECTP 2019


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Description: Invitation to the ECTP 2019 - the official European Championships for Thematic Philately ECTP 2019 in Verona (Italy).

Location: Verona Exhibition Centre, Viale del Lavoro, 8, Verona (Taliansko)

Entry: Bližšie neurčený

Date: 22. 11. 2019 - 24. 11. 2019

Vstup pre verejnosť:
       Piatok 22. 11. 2019: 10:00 - 18:00
       Sobota 23. 11. 2019: 9:00 - 18:00
       Nedeľa 24. 11. 2019: 9:00 - 13:00

Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019

ECTP 2019
European Championship for Thematic Philately


Verona, 22 - 24 November 2019


Federazione fra le Società Filateliche ItalianeZákladné informácie o výstave


Medzinárodná filatelistická výstava pod patronátom FEPA Majstrovstvá Európy v tematickej filatelii ECTP 2019 (European Championship for Thematic Philately) sa koná v dňoch 22. - 24. novembra 2019 v rámci 133. Medzinárodného zberateľského veľtrhu VERONAFIL v talianskej Verone.

Výstavné pravidlá ECTP 2019: PDF dokument Výstavné pravidlá (IREX) pre výstavu ECTP 2019


Výstavné triedy


Na základe rozhodnutia usporiadateľov, budú exponáty rozdelené do nasledovných 8 tematických výstavných tried (voľba výstavnej triedy je plne v kompetencii vystavovateľa):

 1. Umenie a kultúra (Arts and Culture)
 2. História/dejiny a organizácie (History and Organisations)
 3. Človek a (jeho) každodenných život (Man and Everyday Life)
 4. Šport a voľný čas (Sport and Leisture)
 5. Doprava a technológie (Transport and Technology)
 6. Medicína a veda (Medicine and Science)
 7. Zvieratá a rastliny (Animals and Plants)
 8. Poľnohospodárstvo a domáce zvieratá (Agriculture and Pets)

Podmienky účasti exponátov


Podmienkou účasti exponátu je platná kvalifikácia na FIP/FEPA výstavy (minimálne pozlátená medaila na národnej výstave). Rozsah exponátov, ktoré získali na niektorej z predchádzajúcich FIP/FEPA výstav aspoň 85 bodov je 11 výstavných plôch (132 listov), rozsah ostatných exponátov je 7 výstavných plôch (84 listov) (nemecký štandard: na jednej výstavnej ploche je 12 listov - v troch radoch po štyroch listoch).


Národný komisár


Národný komisár ZSF na filatelistickú výstavu ECTP 2019: Vojtech Jankovič

Kontaktná adresa: vojtech.jankovic@gmail.com


Prihlasovanie exponátov


Vystavovateľ vyplní prihlášku a pošle spolu spolu s kópiu titulného listu a popisom exponátu (synopsis) národnému komisárovi najneskôr do 28. februára 2019. Pri prihlasovaní zvolí najvhodnejšiu výstavnú tematickú triedu, ktorá však môže byť zmenená prijímacou komisiou ECTP.
Dôležité upozornenie: Výstavné rámy v Taliansku sú určené len pre 12 výstavných listov, preto treba na výstavu doručiť 84 listov (v prípade 5-rámového exponátu) alebo 132 listov (v prípade 8 rámového exponátu).

Prihláška ECTP 2019: PDF dokument Prihláška na výstavu ECTP 2019


Zoznam prihlásených exponátov členov ZSF


Trieda tematickej filatelie (4. Šport a voľný čas (Sport and Leisture)):

 • Banás Igor - Kráľ športov - jazdecký šport (The King of Sports - Equestrian Sport)
 • Linder Marián - Šerm - Od počiatkov šermu po moderný šerm (Fencing - From Origin of Fencing to Modern Fencing)

Potvrdenie o prijatí exponátu


Potvrdenie o prijatí alebo neprijatí exponátu bude zaslané vystavovateľovi najneskôr do 31. júla 2019. Následne musí vystavovateľ potvrdiť svoju účasť:
- Zaplatením výstavného poplatku 30 € za jednu výstavnú plochu najneskôr do 30. septembra 2019 podľa priebežne komunikovaných platobných inštrukcií
- Poslaním, resp. nahratím celého exponátu vo forme PDF súboru do 30. septembra 2019 pre potreby (pred)hodnotenia výstavnou porotou.


Hodnotenie exponátov


Hodnotenie exponátov bude prebiehať podľa štandardných pravidiel hodnotenia exponátov na FIP výstavách (GREV a námetové SREV). Porota výstavy bude pozostávať z FIP a FEPA porotcov. V rámci každej výstavnej triedy budú vyhlásené tri najlepšie exponáty a odmenené zlatou, striebornou a ronzovou medailou. Následne spomedzi ôsmich zlatých exponátov z jednotlivých tried bude hlasovaním poroty zvolený víťaz Veľkej ceny (Grand Prix) ECTP 2019. Účasť vystavovateľov na výstave a záverečnom hodnotení je povinná.


FEPA seminár pre tematických porotcov


Súčasťou výstavy bude FEPA seminár tematických porotcov, na ktorý majú voľný vstup všetci FEPA a FIP porotcovia a budúci ašpiranti na medzinárodných porotcov. Porotcovia na národnej úrovni sa môžu zúčastniť, ak budú voľné miesta. Hlavným zmyslom seminára je formou spoločných prednášok, diskusií a skupinových hodnotení vybratých exponátov zjednotiť hodnotenie exponátov a prideľovanie bodov na medzinárodnom stupni výstav.


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Viac informácií o medzinárodnej filatelistickej výstave ECTP 2019 na oficiálnej stránke ECTP 2019 - European Championship for Thematic Philately
Related events (1):

133rd International collectors fair VERONAFIL in Verona133rd International collectors fair VERONAFIL in Verona Post a comment

TOP Philatelic Events

TOP Philatelic Events

TOP Philatelic Events
TOP Philatelic Events
Forthcoming Philatelic Events

Forthcoming Philatelic Events

Forthcoming Philatelic Events
 

... all philatelic events

Forthcoming Philatelic Events
European Championships for Thematic Philately ECTP 2019

European Championships for Thematic Philately ECTP 2019
European Championships for Thematic Philately ECTP 2019
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Každá pozitívna zmena v živote začína s rozhodnutím, že niečo začnete robiť alebo niečo prestanete robiť.

(Brian Tracy)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk