Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Celinová obálka bez prítlače:
Lipa II

Lipa II
Deň vydania: 28. 02. 2007
 

Celinová obálka Lipa II bez prítlače
Celinová obálka
Lipa II
(bez prítlače s výplatnou hodnotou 10 Sk vo forme dvoch natlačených známok s motívom konárikov lipy)


Deň vydania: 28. 2. 2007
Nominálna hodnota: 1 Sk + 9 Sk
Autor známky: Lucie Bandíková
Predajná cena: 11 SkZdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov