Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Poštová známka:
Kultúrne dedičstvo Slovenska: SPU v Nitre

Kultúrne dedičstvo Slovenska: SPU v Nitre
Deň vydania: 09. 01. 2017
Nominálna hodnota: 1,25 €
Rozmery známky: 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2000000

Poštová známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska zobrazujúca SPU v Nitre.


Textový motív: NITRA

Obrazový motív: Budova Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Benca

Rytina známky: František Horniak

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: SPU v Nitre (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Sídlo dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre patrí k najvýnimočnejším pamiatkovo chráneným architektonickým areálom na Slovensku, a nielen to. Výtvarné, konštrukčné, či urbanistické kvality nitrianskeho univerzitného komplexu presahujú hranice našej krajiny i strednej Európy, bez preháňania možno nitriansku SPU označiť za klenot svetového povojnového moderného hnutia. Architekti Vladimír Dedeček a Rudolf Miňovský z bratislavského Stavoprojektu už od roku 1955 pracovali na projekte novozaloženej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, a zároveň bojovali proti tomu, aby sa vybudovala v priestoroch Žrebčína v blízkosti historického centra mesta. Ich úspešná snaha priniesla ovocie nielen v podobe možnosti slobodného navrhovania vysokej školy na nezastavaných plochách na pravom brehu rieky Nitra, ale podnietila aj celkový rozvoj mesta v tejto dnes významnej mestskej časti. Od roku 1960 už len architekt Dedeček sám (jeho pôvodom český kolega Miňovský náhle zomrel) pracoval na rozsiahlom návrhu priestorov pre štyri fakulty a ich spoločného administratívneho a stretávacieho priestoru – auly maximy. Práve aula maxima šošovkovitého tvaru s priemerom 36 m s unikátnou monolitickou rebrovou klenbou z armocementových dielcov tvaru sférických trojuholníkov, ktorej detail je motívom FDC, je najcharakteristickejšou a najosobitejšou časťou celého areálu. Aréna pre 600 divákov je unikátnym dielom architekta a tímu konštruktérov vedených Ľudovítom Farkašom a Karolom Mesíkom. Aula znamenala významný kvalitatívny pokrok našich technických vied a stavebníctva, avšak jej hodnota tkvie aj vo vyváženej mierke a tvare, ktorý ovplyvnil celkovú harmonickú kompozíciu nielen areálu univerzity, ale aj panorámy celého mesta. Spolu s asymetrickou skladbou areálu i tvarovým, materiálovým či farebným stvárnením detailov jeho architektúry je SPU učebnicovým dedičstvom povojnovej modernej architektúry a urbanizmu na Slovensku.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Peter Szalay, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov