New issue of the journal FIP Flash 136 – JANUARY 2024

New issue of the informative journal the World Philatelic Federation FIP Flash.

16. 02. 2024

Postage Stamp:
Cultural heritage of Slovakia: SPU in Nitra

Cultural heritage of Slovakia: SPU in Nitra
Date of Issue: 09. 01. 2017
Face value: 1,25 €
Postage stamp dimensions: 22 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Cultural heritage of Slovakia series depicting SPU in Nitra.


Text motifs: NITRA

Pictorial motifs: Budova Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre.

Postage stamp artwork: akad. mal. Igor Benca

Postage stamp engraving: František Horniak

Original artwork(s):

Postage Stamp Cultural heritage of Slovakia: SPU in Nitra (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Sídlo dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre patrí k najvýnimočnejším pamiatkovo chráneným architektonickým areálom na Slovensku, a nielen to. Výtvarné, konštrukčné, či urbanistické kvality nitrianskeho univerzitného komplexu presahujú hranice našej krajiny i strednej Európy, bez preháňania možno nitriansku SPU označiť za klenot svetového povojnového moderného hnutia. Architekti Vladimír Dedeček a Rudolf Miňovský z bratislavského Stavoprojektu už od roku 1955 pracovali na projekte novozaloženej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, a zároveň bojovali proti tomu, aby sa vybudovala v priestoroch Žrebčína v blízkosti historického centra mesta. Ich úspešná snaha priniesla ovocie nielen v podobe možnosti slobodného navrhovania vysokej školy na nezastavaných plochách na pravom brehu rieky Nitra, ale podnietila aj celkový rozvoj mesta v tejto dnes významnej mestskej časti. Od roku 1960 už len architekt Dedeček sám (jeho pôvodom český kolega Miňovský náhle zomrel) pracoval na rozsiahlom návrhu priestorov pre štyri fakulty a ich spoločného administratívneho a stretávacieho priestoru – auly maximy. Práve aula maxima šošovkovitého tvaru s priemerom 36 m s unikátnou monolitickou rebrovou klenbou z armocementových dielcov tvaru sférických trojuholníkov, ktorej detail je motívom FDC, je najcharakteristickejšou a najosobitejšou časťou celého areálu. Aréna pre 600 divákov je unikátnym dielom architekta a tímu konštruktérov vedených Ľudovítom Farkašom a Karolom Mesíkom. Aula znamenala významný kvalitatívny pokrok našich technických vied a stavebníctva, avšak jej hodnota tkvie aj vo vyváženej mierke a tvare, ktorý ovplyvnil celkovú harmonickú kompozíciu nielen areálu univerzity, ale aj panorámy celého mesta. Spolu s asymetrickou skladbou areálu i tvarovým, materiálovým či farebným stvárnením detailov jeho architektúry je SPU učebnicovým dedičstvom povojnovej modernej architektúry a urbanizmu na Slovensku.


Author (source) of the description: Mgr. Peter Szalay, PhD.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists