Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 18. 10. 2012 00:21

Informácia o krste prierezovej umeleckej publikácie venovanej maliarovi, grafikovi a autorovi slovenských poštových známok Igorovi Piačkovi a fotoreportáž z vernisáže výstavy jeho obrazov a grafík v River Park Gallery v Bratislave.

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku
Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku


Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku



Krásna reprezentatívna publikácia je na svete! Okrem bohatej obrazovej prehliadky tvorby Igora Piačku venuje celú kapitolu jeho známkovej tvorbe, takže kniha má čo povedať aj zberateľom slovenských známok, resp. známok s olympijskými, športovými a niektorými ďalšími námetmi.

____________________________________________________ . _______________________________________________


Komentáre:

Príjemné a veľmi živé stretnutie, ktorého atmosféru som zažila aj ja spolu so svojou dlhoročnou kamarátkou, Ilonkou Hulíkovou. Majstro, ďakujeme za zážitok... (Dr. Beáta Cajchanová)

Včera to bolo ... kultúrne inšpiratívne a spoločensky glamorózne - skrátka celkovo veľmi príjemné ... (Peter Ferák)

Krsty knihy spojený s otvorením výstavy bol príjemným zážitkom. Stretol som sa s "normálnym človekom", s ktorým sa dá porozprávať a ktorý sa na nič nehrá. A to je pri umelcovi jeho formátu skutočne mimoriadne. (Vojtech Jankovič)

____________________________________________________ . _______________________________________________


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov