Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Books, magazines and other publications:
Christening of the IGOR PIAČKA art book and opening of the paintings and graphics exhibition

Christening of the IGOR PIAČKA art book and opening of the paintings and graphics exhibition
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 18. 10. 2012 00:21

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o krste prierezovej umeleckej publikácie venovanej maliarovi, grafikovi a autorovi slovenských poštových známok Igorovi Piačkovi a fotoreportáž z vernisáže výstavy jeho obrazov a grafík v River Park Gallery v Bratislave.

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku
Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku


Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora Piačku

Krst knihy IGOR PIAČKA a vernisáž obrazov a grafiky Igora PiačkuKrásna reprezentatívna publikácia je na svete! Okrem bohatej obrazovej prehliadky tvorby Igora Piačku venuje celú kapitolu jeho známkovej tvorbe, takže kniha má čo povedať aj zberateľom slovenských známok, resp. známok s olympijskými, športovými a niektorými ďalšími námetmi.

____________________________________________________ . _______________________________________________


Komentáre:

Príjemné a veľmi živé stretnutie, ktorého atmosféru som zažila aj ja spolu so svojou dlhoročnou kamarátkou, Ilonkou Hulíkovou. Majstro, ďakujeme za zážitok... (Dr. Beáta Cajchanová)

Včera to bolo ... kultúrne inšpiratívne a spoločensky glamorózne - skrátka celkovo veľmi príjemné ... (Peter Ferák)

Krsty knihy spojený s otvorením výstavy bol príjemným zážitkom. Stretol som sa s "normálnym človekom", s ktorým sa dá porozprávať a ktorý sa na nič nehrá. A to je pri umelcovi jeho formátu skutočne mimoriadne. (Vojtech Jankovič)

____________________________________________________ . _______________________________________________


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists