Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Poštová známka:
Ochrana prírody: Muránska planina - Lykovec muránsky

Ochrana prírody: Muránska planina - Lykovec muránsky
Deň vydania: 15. 10. 2010
Nominálna hodnota: 0,80 €
Rozmery známky: 44,4 x 30,7 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 2
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 100000

Príležitostná poštová známka Ochrana prírody: Muránska planina - Lykovec muránsky.
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Piačka

Výtvarný návrh hárčeka: akad. mal. Igor Piačka

Hárčeková úprava:

Poštová známka Ochrana prírody: Muránska planina - Lykovec muránsky (Hárčeková úprava)


Rytec známky a hárčeka: Rudolf Cigánik

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2010


Tematický popis a súvislosti:

Rod lykovec zahŕňa okolo 50 druhov, ktoré sa vyskytujú v Európe, severnej Afrike a v subtropickom pásme Ázie. Leonard Fuchs v 16. storočí uvádza ako prvý odborný názov pre tento rod Daphne, ktorý pochádza z gréčtiny a znamená vavrín, pretože listy lykovca tvarom pripomínajú listy vavrína. Na Slovensku sa vyskytujú tri druhy z tohto rodu. Najvzácnejším z nich je lykovec muránsky (D. arbuscula). Tento endemický druh je výskytom viazaný len na pohorie Muránskej planiny v Západných Karpatoch a nevyskytuje sa nikde inde na svete. Rozloha výskytu tu neprekračuje 200 km2 a známych je len asi 30 lokalít. Vyskytuje sa na vápencových strmých skalných zrázoch a skalných hranách, zriedka na sutinách, či v riedkych borovicových lesoch. Na týchto biotopoch prežil lykovec od treťohôr (predstavuje treťohorný relikt) nepriaznivé obdobia ľadových dôb, preto patrí medzi vzácne paleoendemity. Najbližší príbuzný druh je lykovec skalný (D. petraea), ktorý sa vyskytuje až v južnom predhorí Álp v severnom Taliansku. Kvôli tejto vzácnosti sa rastlina stala i symbolom Národného parku Muránska planina. Z tohto dôvodu je i námetom pre vydávanú emisiu známok. Rastlina je 10 – 30 cm vysoký poliehavý kríček, ktorý rastie v trsoch. Kvitne od začiatku apríla do júna. Intenzívne voňavé kvety sa objavujú po 3-6 v okolíkoch, sú ružové, zriedka biele. Kvety sú cudzoopelivé, opeľujú ich najmä včely a čmele. Ak sú priaznivé podmienky, rastliny tvoria semená v kôstkoviciach. Ich vývin je rýchly, trvá od opelenia len 2-4 týždne. Semená sú potom rozširované mravcami (myrmekochória) alebo stekajúcou vodou. Klíčia však len veľmi zriedka, preto sa druh rozširuje prevažne vegetatívne. Rastlina obsahuje jedovaté alkaloidy mezereín a dafnín. Pre svoju vysokú okrasnú hodnotu je rastlina obľúbená medzi sklaničkármi. Druh je preto ohrozený vykopávaním a zošľapovaním turistami. Z troch lokalít boli vyzbierané i hromadné herbárové zbery, čo viedlo aj k zániku jednej z lokalít. Našťastie sa väčšina lokalít vyskytuje mimo turistických chodníkov, na ťažko prístupných miestach. Dnes už len sťažka zistíme pôvodné rozšírenie druhu pred ľadovými dobami a preto musíme aspoň túto malú časť územia výskytu druhu chrániť. Druh je chránený zákonom a je zaradený i v Červenom zozname rastlín Slovenska medzi ohrozené druhy.


Autor (zdroj) popisu: Ing. Jaromír Kučera


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov