Známkové územia - Kurónsko (II.)

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (II. časť).

26. 02. 2021

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Vlkolínec

Krásy našej vlasti: Vlkolínec
Deň vydania: 19. 07. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 15 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1200000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná osade Vlkolínec (UNESCO).


Textový motív: VLKOLÍNEC / UNESCO

Obrazový motív: Drevenice v osade Vlkolínec.

Tematický popis a súvislosti:

Osada Vlkolínec predstavuje typ dedinského stredoslovenského sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí s nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi pásikmi polí a pasienkov, zo severu chránená masívom Sidorova. Uprostred tradičnej zástavby sa v centre obce zachovala zvonica z roku 1770 a studňa. Oba samostatné objekty sú takisto vybudované tradičnou technikou, pokryté tak, ako pôvodne strechy všetkých domov i hospodárskych stavieb, šindľom. Vlkolínec bol v rámci karpatského regiónu vyhodnotený ako najlepšie zachovaný reprezentant svojho druhu, čo bolo jedným z dôvodov, ktoré viedli k zápisu tejto lokality do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov