Prednáška (KF 00-15): Poštová história českých zemí 1850 - 1858, rarity a zaujímavosti

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré poriada KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika)

04. 03. 2021

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Spišský hrad

Krásy našej vlasti: Spišský hrad
Deň vydania: 19. 07. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1345000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Spišskému hradui (UNESCO).


Textový motív: SPIŠSKÝ / HRAD / UNESCO

Obrazový motív: Spišský hrad.

Tematický popis a súvislosti:

Uchvacujúcemu urbanisticko - krajinárskemu komplexu stredného Spiša dominuje z vápencového brala vyrastajúca ruina Spišského hradu. Patrí k najväčším fortifikačným stredovekým komplexom v strednej Európe. Jeho protipól tvorilo už v románskom období sídlo cirkevnej správy - Spišská Kapitula, v súčasnosti charakterizovaná impozantným dvojvežím katedrály sv. Martina. Tieto centrá moci a správy Spiša prepája svojou zástavbou podhradská osada, neskôr mestečko s typickými renesančno - barokovými meštianskymi domami, dnešné Spišské Podradie. Vápencovým masívom Dreveníka oddelená osada Žehra svojím včasnostredovekým kostolíkom sv. Ducha sa kvalitou nástenných malieb významovo pričleňuje k uvedeným pamiatkovým komplexom. Intaktná zachovalosť pamiatkových súborov typických pre obdobie stredoveku bola jedným z hlavných dôvodov zápisu Spišského hradu a pamiatok okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov