Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Krásy našej vlasti: Súľovské skaly

Krásy našej vlasti: Súľovské skaly

Poštová známka


Krásy našej vlasti: Súľovské skalyPoštová známka Krásy našej vlasti: Súľovské skaly
Krásy našej vlasti: Súľovské skaly

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Súľovským skalám pri Bytči.

Deň vydania: 18. 09. 2015
Nominálna hodnota: 0,80 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Karol Felix
Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1000000
Textový motív: SÚĽOVSKÉ SKALY
Obrazový motív: Pohľad na Súľovské skaly a ich kvetenu (poniklec slovenský).

Pôvodný výtvarný návrh (1):

Poštová známka Krásy našej vlasti: Súľovské skaly (Pôvodný výtvarný návrh)


Tematický popis a súvislosti::

Súľovské skaly akoby vyrastali z okolitej krajiny kotlín a zaoblených pohorí. Ich nezvyčajné tvary už zďaleka priťahujú našu pozornosť. Masív Súľovských skál je budovaný horninou, ktorá vďaka svojej osobitosti dostala i vlastný názov − súľovský zlepenec. Dážď, vietor a mráz tu postupne vyformovali skalné mesto, v ktorom sa skalné útvary podobajú napríklad na veže, okná, ihly, brány a rôzne postavy podnecujúce ľudskú fantáziu.

Výnimočnosť tohto územia odzrkadľuje aj to, že počiatky ochrany Súľovských skál siahajú do roku 1929. Dôvodom ochrany bol aj fakt, že Súľovské skaly boli v minulosti jednou z najbohatších lokalít čeľade vstavačovitých (Orchideaceae) na Slovensku. Avšak väčšina vzácnych druhov tejto čeľade odtiaľto postupne vymizla v dôsledku chýbajúceho tradičného obhospodarovania lúk. Národná prírodná rezervácia (NPR) Súľovské skaly (s výmerou 543,23 ha) bola vyhlásená v roku 1973. Pestré prírodné podmienky tu stále umožňujú výskyt rôznorodých vzácnych druhov rastlín i živočíchov. Bohatstvo organizmov na tomto malom území je skutočnou raritou. Druhová pestrosť tunajších rastlín je podmienená vápnitým charakterom podložia v Súľovských skalách. Pestré mikroklimatické podmienky územia umožnili osídlenie teplomilným druhom na výslnných južne orientovaných skalách. Zástupcovia horskej karpatskej flóry našli útočisko na chladnejších tienených skalných stenách a v úžľabinách.

Trasa náučného chodníka prechádzajúceho týmto územím vedie aj okolo zrúcaniny Súľovského hradu a aj okolo 13 m vysokej skalnej brány nazvanej „Gotická“ podľa charakteristického zalomenia podobného gotickým portálom. Na mnohých miestach chodník umožňuje nádherné výhľady na okolitú prírodnú scenériu. V severnej časti NPR zdobí úzky kaňon vyhĺbený Hlbockým potokom 14 m vysoký Hlbocký vodopád. V ochrannom pásme NPR Súľovské skaly, v doline Čierny potok, bola v roku 2001 vyhlásená Prírodná pamiatka (PP) Súľovský hrádok za účelom zabezpečenia prísnejšej ochrany niektorých vzácnych rastlinných druhov.

Autor (zdroj) popisu: Peter Pajger


Súvisiace filatelistické materiály (1):

Poštová známka Krásy našej vlasti: Manínska tiesňavaPoštová známka
Krásy našej vlasti: Manínska tiesňava

Súvisiace články (1):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Krásy našej vlasti: Súľovské skaly

Krásy našej vlasti: Súľovské skaly
Krásy našej vlasti: Súľovské skaly
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Vlny nezastavíš, ale môžeš sa naučiť surfovať.

(Jon Kabat-Zinn)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.