Informal friendly meeting of meeting of stamp and postcard collectors in Bratislava

Invitation to an informal friendly meeting of stamp and postcard collectors organized by the Philatelic Club KF 51–34 in Bratislava in cooperation with the Union of Slovak Philatelists (ZSF) and the philatelic information portal www.postoveznamky.sk.

26. 06. 2024

Postage Stamp:
Beauties of our Homeland: Sulov rocks

Beauties of our Homeland: Sulov rocks
Date of Issue: 18. 09. 2015
Face value: 0,80 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 1000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Beauties of our Homeland stamp series dedicated to Sulov Rocks near Bytca.


Text motifs: SÚĽOVSKÉ SKALY

Pictorial motifs: Pohľad na Súľovské skaly a ich kvetenu (poniklec slovenský).

Postage stamp artwork: akad. mal. Karol Felix

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Original artwork(s):

Postage Stamp Beauties of our Homeland: Sulov rocks (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Súľovské skaly akoby vyrastali z okolitej krajiny kotlín a zaoblených pohorí. Ich nezvyčajné tvary už zďaleka priťahujú našu pozornosť. Masív Súľovských skál je budovaný horninou, ktorá vďaka svojej osobitosti dostala i vlastný názov − súľovský zlepenec. Dážď, vietor a mráz tu postupne vyformovali skalné mesto, v ktorom sa skalné útvary podobajú napríklad na veže, okná, ihly, brány a rôzne postavy podnecujúce ľudskú fantáziu.

Výnimočnosť tohto územia odzrkadľuje aj to, že počiatky ochrany Súľovských skál siahajú do roku 1929. Dôvodom ochrany bol aj fakt, že Súľovské skaly boli v minulosti jednou z najbohatších lokalít čeľade vstavačovitých (Orchideaceae) na Slovensku. Avšak väčšina vzácnych druhov tejto čeľade odtiaľto postupne vymizla v dôsledku chýbajúceho tradičného obhospodarovania lúk. Národná prírodná rezervácia (NPR) Súľovské skaly (s výmerou 543,23 ha) bola vyhlásená v roku 1973. Pestré prírodné podmienky tu stále umožňujú výskyt rôznorodých vzácnych druhov rastlín i živočíchov. Bohatstvo organizmov na tomto malom území je skutočnou raritou. Druhová pestrosť tunajších rastlín je podmienená vápnitým charakterom podložia v Súľovských skalách. Pestré mikroklimatické podmienky územia umožnili osídlenie teplomilným druhom na výslnných južne orientovaných skalách. Zástupcovia horskej karpatskej flóry našli útočisko na chladnejších tienených skalných stenách a v úžľabinách.

Trasa náučného chodníka prechádzajúceho týmto územím vedie aj okolo zrúcaniny Súľovského hradu a aj okolo 13 m vysokej skalnej brány nazvanej „Gotická“ podľa charakteristického zalomenia podobného gotickým portálom. Na mnohých miestach chodník umožňuje nádherné výhľady na okolitú prírodnú scenériu. V severnej časti NPR zdobí úzky kaňon vyhĺbený Hlbockým potokom 14 m vysoký Hlbocký vodopád. V ochrannom pásme NPR Súľovské skaly, v doline Čierny potok, bola v roku 2001 vyhlásená Prírodná pamiatka (PP) Súľovský hrádok za účelom zabezpečenia prísnejšej ochrany niektorých vzácnych rastlinných druhov.


Author (source) of the description: Peter Pajger


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists