Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
Košice (výplatná)

Košice (výplatná)
Deň vydania: 31. 01. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 19 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 5480000

Výplatná poštová známka Košice  vyobrazením dominánt mesta Košice.


Textový motív: KOŠICE

Obrazový motív: Dóm sv. Alžbety, Urbanova veža.

Výtvarný návrh známky: Jiří Bouda

Rytina známky: Jiří Bouda

Tematický popis a súvislosti:

Komplex Dómu sv. Alžbety v Košiciach (národná kultúrna pamiatka) pozostáva z Dómu, Kaplnky sv. Michala a Urbanovej veže. Dóm bol budovaný v rokoch 1345 až 1508, v rokoch 1877 až 1896 bol prestavaný v štýle gotiky. Hlavný oltár sv. Alžbety z roku 1474 - 1477 je neskorogotická archa s najväčším európskym súborom 48 tabuľových malieb na krídlach. Kaplnka sv. Michala bola postavená v 14. storočí. Pri múroch sú vsadené náhrobné renesančné a gotické platne pochádzajúce z Dómu. Urbanova veža je hranolovitá, samostatne stojaca stredoveká zvonica zo 14. storočia, neskôr prestavaná M. Lindnerom v renesančnom štýle. Do veže umiestnili zvon sv. Urbana, ktorý preliali v roku 1557 zo starších zvonov. V rokoch 1543 - 1945 bola pristavaná novorenesančná arkáda na prízemí, v ktorej je lapidárium s množstvom epitafov zo 14. - 17. storočia.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov