Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Poštová známka:
Ružomberok (výplatná)

Ružomberok (výplatná)
Deň vydania: 31. 01. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 5 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 23 x 19 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 5470000

Výplatná poštová známka Ružomberok s vyobrazením dominánt mesta Ružomberok.


Textový motív: RUŽOMBEROK

Obrazový motív: Kostol sv. Ondreja, mestský dom, mauzóleum Andreja Hlinku, múzeum Ľudovíta Fullu, erb mesta.

Výtvarný návrh známky: Josef Herčík

Rytina známky: Josef Herčík

Tematický popis a súvislosti:

Mesto Ružomberok vzniklo zo slovanskej hradištnej osady, písomne uvádzanej od roku 1233. Mesto dostalo 26. novembra 1318 od Magistra Donča výsadnú listinu, ktorú schválil arcibiskup Tomáš z Ostrihomského arcibiskupstva. Najstarším stavebným objektom v Ružomberku je kaštieľ sv. Žofie zo 14. storočia. Historická pamiatka rímskokatolícky farský kostol sv. Ondreja je postavený na mieste bývalého kostola sv. Ladislava zo 14. storočia. Mestský dom - eklektická budova, bol postavený v roku 1895.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov