Photo report from the inauguration of the postage stamp Nature protection: Demänovská Cave of Freedom

Short report supplemented by photographs from the ceremonial inauguration of the new Slovak postage stamp Nature protection: Demänovská Cave of Freedom in Liptovsky Mikulas.

03. 07. 2021

Postage Stamp:
Kosice (definitive stamp)

Kosice (definitive stamp)
Date of Issue: 31. 01. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 10 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 19 x 23 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 2
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 5480000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Definitive postage stamp Kosice depicting landmarks of the city of Kosice.


Text motifs: KOŠICE

Pictorial motifs: Dóm sv. Alžbety, Urbanova veža.

Postage stamp artwork: Jiří Bouda

Postage stamp engraving: Jiří Bouda

Thematic description and context:

Komplex Dómu sv. Alžbety v Košiciach (národná kultúrna pamiatka) pozostáva z Dómu, Kaplnky sv. Michala a Urbanovej veže. Dóm bol budovaný v rokoch 1345 až 1508, v rokoch 1877 až 1896 bol prestavaný v štýle gotiky. Hlavný oltár sv. Alžbety z roku 1474 - 1477 je neskorogotická archa s najväčším európskym súborom 48 tabuľových malieb na krídlach. Kaplnka sv. Michala bola postavená v 14. storočí. Pri múroch sú vsadené náhrobné renesančné a gotické platne pochádzajúce z Dómu. Urbanova veža je hranolovitá, samostatne stojaca stredoveká zvonica zo 14. storočia, neskôr prestavaná M. Lindnerom v renesančnom štýle. Do veže umiestnili zvon sv. Urbana, ktorý preliali v roku 1557 zo starších zvonov. V rokoch 1543 - 1945 bola pristavaná novorenesančná arkáda na prízemí, v ktorej je lapidárium s množstvom epitafov zo 14. - 17. storočia.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists