Nedeľná filatelistická a numizmatická burza v Bratislave

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú a numizmatickú burzu v Bratislave (zmena miesta konania!).

31. 05. 2020

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Umenie - Gotická nástenná maľba

Inaugurácia poštovej známky Umenie - Gotická nástenná maľba
Deň používania: 26. 11. 2010
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti inaugurácie poštovej známky Umenie - Gotická nástenná maľba (Korunovácia Karola Róberta z Anjou).
Deň používania: 26. 11. 2010
Pošta: Spišské Podhradie
Farba: čierna
Autor: Rudolf Cigánik

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov