Nedeľná filatelistická a numizmatická burza v Bratislave

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú a numizmatickú burzu v Bratislave.

26. 09. 2021

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Historická poštová schránka

Inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Historická poštová schránka
Deň používania: 02. 12. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti inaugurácie poštovej známky Deň poštovej známky: Historická poštová schránka v Piešťanoch.
Deň používania: 2. 12. 2011
Pošta: Piešťany 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY HISTORICKÁ POŠTOVÁ SCHRÁNKA / 80. VÝROČIE PIEŠŤANSKEJ MUZEÁLNEJ SPOLOČNOSTI
Obrazový motív: Historická poštová stránka s hárkom papiera s textom pripomínajúcim výročie Piešťanskej muzeálnej spoločnosti.

Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace články:


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov