Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

24. 03. 2024

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Anton Bernolák (Námestovo)

Inaugurácia poštovej známky Anton Bernolák (Námestovo)
Deň používania: 03. 10. 2012
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Anton Bernolák v Námestove.




Deň používania: 3. 10. 2012
Pošta: NÁMESTOVO 1
Farba: čierna
Autor: akad. mal. Marián Čapka
Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY ANTON BERNOLÁK
Obrazový motív: Silueta Trnavského chrámu, silueta rodného domu Antona Bernoláka, kniha a brko.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov