Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

24. 04. 2024

Poštová známka:
Film Jánošík (1936) - storočnica vzniku filmu

Film Jánošík (1936) - storočnica vzniku filmu
Deň vydania: 05. 05. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 16 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 181200

Poštová známka vydaná v rámci svetových osláv storočnice vzniku filmu venovaná slovenskému filmu Jánošík z roku 1936.


Textový motív: 100 ROKOV FILMU / JÁNOŠÍK (1936)

Obrazový motív: Známka: 2 filmové políčka so zábermi z filmu Jánošík - v titulnej úlohe Paľo Bielik; Kupón: kamera umiestnená na troch vŕškoch nad riekou.

Známka s kupónom:

Poštová známka Film Jánošík (1936) - storočnica vzniku filmu (Známka s kupónom)


Hárčeková úprava:

Poštová známka Film Jánošík (1936) - storočnica vzniku filmu (Hárčeková úprava)


Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1996 (Najkrajšia známka roka, najlepší výtvarný návrh).


Tematický popis a súvislosti:

Malá a mladá slovenská kinematografia nezasiahla zdanlivo ničím do dejín tohto priemyslu a umenia. A jednako sa môžeme popýšiť viacerými pozoruhodnosťami, významnými i z medzinárodného hľadiska. Na území Slovenska prvé filmové predstavenia sa konali 25. 12. 1896 v Bratislave (2 nezávislé podujatia v ten istý deň). Počiatky vývoja slovenského filmu môžeme chápať ako súčasť celkového vývoja uhorskej kinematografie. Po spočiatku dokumentárnych filmoch sa v r. 1921 začal na Slovensku natáčať hraný film. V máji toho roku spoločnosť Tatra Film Corporation nakrúcala na Slovensku prvý slovenský celovečerný nemý hraný film o národnom hrdinovi Jánošíkovi. Výtvor amerických Slovákov bratov Jaroslava a Daniela Siakľovcov zaradil našu kultúru dôstojne medzi ostatné európske kinematografické krajiny. V rámci svetových osláv stého výročia vzniku filmu, ktoré sa ustálilo rátať od prvého verejného premietania 28. 12. 1895 v Paríži predmetná emisia pripomína jeden z významných československých filmov, na Slovensku veľmi populárny v slovenčine hovorený film režiséra Martina Friča Jánošík (z roku 1936) v titulnej role s Paľom Bielikom.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov