Issue plan of Slovak postage stamps for 2024

Updated issue plan of Slovak postage stamps for 2024. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

11. 07. 2024

Postage Stamp:
Movie Janosik (1936) - the centenary of movie

Movie Janosik (1936) - the centenary of movie
Date of Issue: 05. 05. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 16 Sk
Postage stamp dimensions: 23 x 40 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 181200

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued in the context of world centenary celebrations of the movie devoted to the Slovak movie Janosik from 1936.


Text motifs: 100 ROKOV FILMU / JÁNOŠÍK (1936)

Pictorial motifs: Známka: 2 filmové políčka so zábermi z filmu Jánošík - v titulnej úlohe Paľo Bielik; Kupón: kamera umiestnená na troch vŕškoch nad riekou.

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Movie Janosik (1936) - the centenary of movie (Postage stamp with coupon)


Souvenir sheet format:

Postage Stamp Movie Janosik (1936) - the centenary of movie (Souvenir sheet format)


Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1996 (Najkrajšia známka roka, najlepší výtvarný návrh).


Thematic description and context:

Malá a mladá slovenská kinematografia nezasiahla zdanlivo ničím do dejín tohto priemyslu a umenia. A jednako sa môžeme popýšiť viacerými pozoruhodnosťami, významnými i z medzinárodného hľadiska. Na území Slovenska prvé filmové predstavenia sa konali 25. 12. 1896 v Bratislave (2 nezávislé podujatia v ten istý deň). Počiatky vývoja slovenského filmu môžeme chápať ako súčasť celkového vývoja uhorskej kinematografie. Po spočiatku dokumentárnych filmoch sa v r. 1921 začal na Slovensku natáčať hraný film. V máji toho roku spoločnosť Tatra Film Corporation nakrúcala na Slovensku prvý slovenský celovečerný nemý hraný film o národnom hrdinovi Jánošíkovi. Výtvor amerických Slovákov bratov Jaroslava a Daniela Siakľovcov zaradil našu kultúru dôstojne medzi ostatné európske kinematografické krajiny. V rámci svetových osláv stého výročia vzniku filmu, ktoré sa ustálilo rátať od prvého verejného premietania 28. 12. 1895 v Paríži predmetná emisia pripomína jeden z významných československých filmov, na Slovensku veľmi populárny v slovenčine hovorený film režiséra Martina Friča Jánošík (z roku 1936) v titulnej role s Paľom Bielikom.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists