Dojmy z otvorenia výstavy VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádza personalizovaný UTL: Inter Bratislava - 40. výročie 1. titulu majstra Československa v basketbale (1979 - 2019)

Dojmy z otvorenia výstavy VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti

Dojmy z otvorenia výstavy VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti

Dojmy z otvorenia výstavy VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Dojmy z otvorenia výstavy VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti   Virtuálna návšteva a pozvánka na filatelistickú výstavu k 100. výročia vypuknutia I. svetovej vojny v Poštovom múzeu v Budapešti.
 


Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Centenárium prvej svetovej vojny iniciovalo viaceré európske múzeá realizovať spomienkové výstavy. Na tento impulz reagovalo i Známkové múzeum založené Uhorskou kráľovskou poštou v Budapešti výstavou VOJNA A ZNÁMKA s podnadpisom „Prvá svetová vojna a filatelia“, ktorej vernisáž bola 7. októbra 2014. Výstavu otvorila riaditeľka múzea Gabriella Nikodém, slávnostnú atmosféru svojim príhovorom umocnili Pröhle Gergely, námestník štátneho tajomníka pre medzinárodné záležitosti a európskej únie Ministerstva ľudských zdrojov Maďarskej republiky a Szarka Zsolt generálny riaditeľ Maďarskej pošty.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Cieľom bolo prezentovať širokej verejnosti veľkú vojnu takými špecifickými nástrojmi, ktoré iné múzeá nemajú. Východiskom bolo dokumentovať historický vývoj začiatkom dvadsiateho storočia. Veď gigantické zmeny po skončení prvej svetovej vojny, ktoré sa odohrali za jedno desaťročie nemajú obdobu v dejinách ľudstva, čo prezentuje i mapa Európy.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Tieto historické zmeny takmer s presnou identitou dokumentujú práve poštové známky. Ak ich uložíme na mapu sveta, vidíme, že sú najspoľahlivejšími indikátormi politických a spoločenských zmien. Môžeme ich považovať za prvotný historický dokument, veď každý, kto sa dostáva k moci chce vonkajšiemu svetu oznámiť, že nastala zmena a k tomu sa najspoľahlivejším nástrojom stáva práve poštová známka.

Známky viacerým spôsobom slúžili štátom v rámci vojnových snáh. Okrem už uvádzanej propagandy tvorili i žriedlo pomoci pri obstarávaní financií. Príkladom sú známkové emisie vydávané na výpomoc vojnovým vdovám, sirotám a invalidom, čo je bezo sporu finančnou podporou vojnových nákladov. Okrem toho prispievali k tejto útrate i poštové lístky.

Uhorská pošta veľmi rýchlo reagovala na vypuknutie veľkej vojny. Už 7. októbra 1914 vydáva emisiu zameranú na vojnovú podporu, ktorú nasledovali ďalšie v roku 1915 a 1916. Je potrebné však na tomto mieste spomenúť i emisiu po vojne na podporu vojnových zajatcov.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Medzi vystavovanými artefaktmi má osobitné miesto príležitostná poštová známka s príležitostnou pečiatkou a obálkou Maďarskej pošty pripomínajúcou vznik emisií na podporu vojnových poškodencov, ktorých prvý rad vyšiel 7. októbra 1914, čo predznamenalo i dátum otvorenia výstavy.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Známka bola, len jedným inštrumentom dokumentujúcim prvú svetovú vojnu. Druhým dôležitým pilierom bola poľná pošta, ako dôležitá spojnica medzi aktérmi a ich domovom na rôznych bojiskách vojny. Tieto zásielky sa stávajú dôležitým dokumentom pre odborníkov skúmajúcim dejiny spoločnosti.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Tieto dva piliere umocňovali filatelistami zapožičané pohľadnice, lístky poľnej pošty a ďalšie dokumenty, ktoré účinne doplňujú vystavovaný materiál múzea tak zo zbierkového, ako aj pomocného zbierkového fondu. Týmto prvý krát múzeum realizovalo výstavu, ktorá okrem vlastného materiálu ponúklo návštevníkom artefakty presahujúce bežnú ponuku pre návštevníka. Zo zberateľov materiál poskytli Barabássy Miklós, Czéh Károly, Nagy Gábor a Voloncs Gábor.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Zaujímavosťou výstavy je elektronický informačný kiosk, v ktorom bol orientačný prehľad o krajinách podieľajúcich sa na vojne, o osobnostiach a udalostiach vyobrazených na poštových známkach, o vojenskej technike používanej a vznikajúcej počas vojny atď. Okrem toho bol spracovaný počítačom monitor z listov vojakov, a bola sprístupnená ich literárna tvorba pomocou významných hercov Maďarska. Na ďalšom monitore pomocou máp a ich farebnou zmenou návštevník môže sledovať zmenu udalostí pred, počas a po vojne.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Vystavovaný filatelistický materiál dokumentuje taktiež tento jav a povojnové zmeny, ako aj vznik a priebeh druhej svetovej vojny a ich zmeny v rámci historického vývoja až po súčasnosť - pomocou známok takmer z celého sveta.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Výstavu vhodne dopĺňajú modely lietadiel a lodí ako aj ďalší trojrozmerný materiál dokumentujúci námorné a letecké bitky prvej svetovej vojny, zapožičaný z Múzea lodnej plavby zo Zebegényu a Leteckého múzea Szolnok.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Táto zaujímavá - netradičná výstava poukázala na možnosť dokumentovania dejín prvej svetovej vojny, ale aj ďalšieho historického vývoja, pomocou známok temer z celého sveta. Zároveň poukázala na spoluprácu múzea s filatelistami a ďalšími múzeami v Maďarsku a potvrdila, že známky spoločne s muzeálnym materiálom dokážu vierohodne evokovať konkrétny obraz o minulých udalostiach, ako aj súčasnosti. Z muzeologického hľadiska výstava spojila minulosť s prítomnosťou a naznačila možné väzby s budúcnosťou. Vystavované exponáty odovzdávajú pomocou svedkov a svedectiev v rámci kultúrnej pamäti hodnotenie minulosti a tým dáva kritérium pre budúcnosť. Výstava bude sprístupnená verejnosti do mája roku 2015, odporúčam výstavu pozrieť.

U nás sme mali podobnú výstavu 100 rokov od VEĽKEJ VOJNY vytvorenú Klubom filatelistov 52-19 v Trenčíne, ktorá sa čiastočne priblížila vyššie uvedenej výstave, realizovanej v Poštovom múzeu v Budapešti.Poslať komentár
Súvisiace články (1):

100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska100 rokov od VEĽKEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

Súvisiace oznamy (1):

Zaujímavá a úspešná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNYZaujímavá a úspešná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Súvisiace podujatia (1):

Výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY


Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.

Publikované: 02. 11. 2014 01:39
 
Dojmy z otvorenia výstavy VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti

Dojmy z otvorenia výstavy VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti
Dojmy z otvorenia výstavy VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Život nie je o známkach. Život je o tom, čo študujete.

(Robert Kiyosaki)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk