Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Poštová známka:
Deň poštovej známky: Poľná pošta

Deň poštovej známky: Poľná pošta
Deň vydania: 28. 11. 2007
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 28 Sk
Rozmery známky: 42 x 28 mm + kupón
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná poľnej pošte.


Textový motív: DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY / POĽNÁ POŠTA

Obrazový motív: Známka: Pracovisko poľnej pošty z 20. storočia zo zbierkového fondu Poštového múzea v Banskej Bystrici, holubica a poštová trubka, v pozadí zemeguľa; kupón: pečiatkovanie lístka poľnej pošty, ktorý padá do poštového vreca.

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: Poľná pošta (Známka s kupónom)


Autor výtvarného návrhu známky: Marián Čapka


Tematický popis a súvislosti:

Poľná pošta sa objavuje v dejinách pošty a poštovníctva už v najstarších časoch prepravy správ. V stredoveku sa vojenské správy dopravovali kuriérmi, využívajúcimi poštové kurzy. Archívne záznamy však dokladajú, že počas vojnových ťažení bolo potrebné mať náhradné poštové kurzy. Prvý vojenský poštový kurz bol zriadený v roku 1496 počas talianskeho vojenského ťaženia Maximiliána I. Neskôr dočasné vojenské poštové kurzy nazývali „ poľná pošta“. Skutočnosť, že poľná pošta podliehala cenzúre, dokumentujú cenzorské pečiatky. Vojaci v I. a II. svetovej vojne používali iba poľné poštové lístky. Medzi zvláštnosti poľnej pošty patrí „zajatecká pošta “, ktorá zachováva dôležité historické svedectvá, ale aj filatelistické zvláštnosti. Po II. svetovej vojne sa slovenskí vojaci zúčastňujú práce v mnohých medzinárodných dozorných, alebo pozorovateľských misiách v rôznych krajinách sveta. Do roku 1993 ako príslušníci spoločnej čs. armády a v súčasnosti ako príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Prvou misiou, kde pôsobili aj slovenskí vojaci, bola Severná Kórea.


Autor (zdroj) popisu: PhDr. Štefan Kollár, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov