Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Inaugurácia poštovej známky POĽNÁ POŠTA

Inaugurácia poštovej známky POĽNÁ POŠTA
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.hrnciarovce.sk
Publikované: 28. 11. 2007 14:46

Inaugurácia poštovej známky POĽNÁ POŠTA v Hrnčiarovciach nad Parnou.


Poštová známka Deň poštovej známky: Poľná pošta


Poľná pošta sa objavuje v dejinách pošty a poštovníctva už v najstarších časoch prepravy správ. V stredoveku sa vojenské správy dopravovali kuriérmi, využívajúcimi poštové kurzy. Archívne záznamy však dokladajú, že počas vojnových ťažení bolo potrebné mať náhradné poštové kurzy. Prvý vojenský poštový kurz bol zriadený v roku 1496 počas talianskeho vojenského ťaženia Maximiliána I. Neskôr dočasné vojenské poštové kurzy nazývali „ poľná pošta“. Skutočnosť, že poľná pošta podliehala cenzúre, dokumentujú cenzorské pečiatky. Vojaci v I. a II. svetovej vojne používali iba poľné poštové lístky. Medzi zvláštnosti poľnej pošty patrí „zajatecká pošta “, ktorá zachováva dôležité historické svedectvá, ale aj filatelistické zvláštnosti. Po II. svetovej vojne sa slovenskí vojaci zúčastňujú práce v mnohých medzinárodných dozorných, alebo pozorovateľských misiách v rôznych krajinách sveta. Do roku 1993 ako príslušníci spoločnej čs. armády a v súčasnosti ako príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Prvou misiou, kde pôsobili aj slovenskí vojaci, bola Severná Kórea.


PhDr. Štefan Kollár, PhD.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov