100. výročie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach

Príležitostná poštová známka vydaná na počesť 100. výročia konania prvého Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v roku 1924.

04. 10. 2024

Odtlačok výplatného stroja (DEKVS):
DEKVS (92342): TRNAVA 1 - Svätorečenie Jána Pavla II.

DEKVS (92342): TRNAVA 1 - Svätorečenie Jána Pavla II.
Deň vydania: 28. 04. 2014
 
Pošta: TRNAVA 1
Farba: modrá

Modrý odtlačok výplatného stroja DEKVS (92342): TRNAVA 1 - Svätorečenie Jána Pavla II.


Textový motív: SVÄTOREČENIE JÁNA PAVLA II. / SPOMIENKA / NA NÁVŠTEVU / V ROKU 2003 / MESTO TRNAVA / Hlavná 1, 917 01 TRNAVA

Obrazový motív: Podobizeň pápeža Jána Pavla II. s krížom, obraz Madony.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: TRNAVA 1
  • PSČ: 917 01
  • Licenčné číslo: 92342
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000031921
  • Výplatná hodnota: €000.45
  • Dátum podania: 28. 04. 2014
  • Kód produktu: L2 (list 2. triedy bez služieb)

Identifikovaná doba používania: ... - 28. 04. 2014 - ...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov