Pošta: DEKVS (74102): BRATISLAVA 16 - Poštová banka, a. s. - www.postoveznamky.sk

Cervantes a Don Quijote, Marcela Díaz Cabal (španielsky)

Zaujímavý článok o filatelii a zbieraní známok z internetového blogu La Lupa.

20. 02. 2020

Odtlačok výplatného stroja (OVS):
DEKVS (74102): BRATISLAVA 16 - Poštová banka, a. s.

Deň vydania: 28. 10. 2015
 
Pošta: BRATISLAVA 16
Farba: modrá

Modrý odtlačok výplatného stroja DEKVS (74102): BRATISLAVA 16 - Poštová banka, a. s.


Textový motív: Poštová banka, a.s. / Dvořákovo nábrežie 4 / 818 02 Bratislava 16

Obrazový motív: Logo Poštovej banky - poštárska trubka.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 16
  • PSČ: 810 06
  • Licenčné číslo: 74102
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000351332
  • Výplatná hodnota: €000.45
  • Dátum podania: 28. 10. 2015
  • Kód produktu: Z1 (list 2. triedy do 50 g so zmluvou na Technologický bonus)

Identifikovaná doba používania: ... - 28. 10. 2015 - ...


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov